Forord

Med EU-persondataretsforordningen er der sket væsentlige ændringer i den persondataretlige regulering, som har ikke blot praktisk, men tillige principiel betydning. Meget af det, som med persondataloven gælder i dag, vil fortsætte, men i en ny indpakning, samtidig med at egentlige nye tiltag ser dagens lys. Dette bliver en del af dansk ret, når forordningen får virkninger 25. maj 2018.

Denne begivenhed gør det nærliggende at overveje de grundlæggende retlige figurer, der understøtter databeskyttelsen, og som har betydning for den interesseafvejning, som reguleringen hviler på. Et centralt spørgsmål er, på hvilken måde relationerne mellem de registrerede og de dataansvarlige samt databehandlerne kan normeres således, at der er en tilfredsstillende databeskyttelse og samtidig en realistisk mulighed for at anvende personoplysninger. Dette spørgsmål kræver konstant nye svar.

På denne baggrund indeholder denne bog overvejelser og refleksioner vedrørende en række af persondatarettens grundspørgsmål. På kanten af forordningen er det nyttigt at vurdere disse problemstillinger, idet det er mit håb, at dette vil være til nytte for de mange, som for tiden er beskæftiget med at forberede sig på persondataforordningen.

Bogens stikordsregister er udarbejdet af stud.jur. Emma Marie Borup.

Frederiksberg, december 2016

Peter Blume

Side 9

  • Luk
  • Udvid

Persondataretlige grundfigurer (1. udg.)

Strejftog i den nye persondataret