Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Peter Blume

Persondataretlige grundfigurer – Strejftog i den nye persondataret

1. udgave, 1. oplag

© 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af
eller kopiering fra denne bog eller dele heraf
er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt
uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Marianne Tingkov

Tryk: Ecograf, Højbjerg

Printed in Denmark 2017

ISBN 978-87-574-3537-5

e-bog ISBN 978-87-7198-058-5

  • Luk
  • Udvid

Persondataretlige grundfigurer (1. udg.)

Strejftog i den nye persondataret