Stikordsregister

A

Adfærdskodekser 38 ff.

Anonymiserede oplysninger 32 f.

Artikel 29-gruppen 181 f.

B

Behandling af persondata 19, 30, 33 ff., 64, 77

Behandlingsbetingelser 61 ff., 72 f.

 •   Interesseafvejning 74
 •   Nødvendighed 73 f.
 •   Offentlig forvaltning 62 f., 73
 •   Privat sektor 64
 •   Proportionalitet 74
 •   Saglighed 63

Behandlingssektor 119

Beskyttelsesniveau 117 f.

Bindende virksomhedsregler (BVR) 125

Biometriske persondata 71

Borgere; se Registrerede

C

Certificering 41 f., 91, 179

Cloud computing 22, 35, 94 f., 124

D

Data protection by default 84

Data protection by design 84

Data protection impact assessment; se Konsekvensanalyse

Dataansvarlig 27, 37, 46, 48 ff., 56, 162, 186

Databehandler 52 f., 56 ff., 94 f, 124

Databeskyttelse 83

Databeskyttelseskonventionen 108/81 17 f.

Databeskyttelsesrådet 25, 38, 76, 182 f., 188

Databeskyttelsesrådgiver 51 f., 89 f.

Dataeksport 122

Dataindsamling 100 ff.

Dataminimalitet 33, 72

Datamisbrug 82, 120

Dataoverførsel 20 f., 114 ff., 127

 •   Individuelle overførsler 125 f
 •   Overførselsordninger 122 ff.

Datasikkerhed 80 ff., 95

 •   Fysisk 85
 •   Organisatorisk 85
 •   Systemmæssig 86

Datatilsyn 23, 142

Datatilsynet 23, 40, 130 f., 137, 179 f.

Delegerede retsakter 25

Den Europæiske Menneskeretskonvention; se EMRK

Direktiv 95/46; se Persondatadirektivet

Direktiv 2016/680; se Politipersondataretsdirektivet

Dokumentationspligt 156

Domstolene 19, 142, 184

Dynamisk regulering 13

E

EMRK 12

Erstatning 133 f.

EU Charteret 12, 20, 24

EU Domstolen 23, 184

F

Folketinget 19, 23

Forordning 2016/679; se Persondataforordningen

G

Genetisk data 70

Gennemførselsretsakter 25

Globalisering 20, 25

Side 193

H

Hacking 93

Harmonisering 25 f., 38, 41, 76 ff., 177

Historisk udvikling 12 ff.

I

Indsamling; se Dataindsamling

Informationsfrihed 29, 109

Informationspligt; se Oplysningspligt

Informationsteknologisk udvikling 12, 21, 34, 48, 177

Interesseafvejning 179 ff.

 •   Artikel 29-gruppen 181 f.
 •   Dataansvarlige 186
 •   Databeskyttelsesrådet 182 f.
 •   Datatilsynets interesse 179 f.
 •   It-virksomhedernes interesser 178
 •   Registrerede 185

Internationalisering 20

Internettet 22

J

Juridiske personer 30

K

Kommissionen 20, 25

Konsekvensanalyse 27

Kryptering 93

L

Legaldefinitioner 176

Logning 92

M

Meddelelsespligt 27

Mediedækning 87, 185

Minimalitet; se Dataminimalitet

O

Offentlig sektor 14 f., 19, 67, 139 ff., 157 f., 160 ff.

Oplysningspligt 98 ff., 130 f., 148 ff., 153

P

Passwords 92

Persondata 21, 30 ff., 46, 74

 •   Almindelige data 73
 •   Ejerskab 46 f., 111
 •   Følsomme data 68 ff.

Persondatadirektivet 18-24, 114, 174

Persondataforordningen 24 ff., 174

 •   Anvendelsesområde 30
 •   Formål 176 f.
 •   Fortolkning 175 f.
 •   Udfyldning 175

Persondataloven 19

Personnummer 71

Personoplysninger; se Persondata

Pluralistisk regulering 43 f.

Politi 166

Politipersondataretsdirektivet 24 f.

Privacy Enhancing Technology 80

Privacy Invasive Technology 80

Privacy Shield 121

Privat sektor 14 f., 19, 157 f., 166 ff.

Privatlivsbeskyttelse 12

Proaktiv indsats 13

Profilering 107

Proportionalitetsprincippet 74

Pseudonymisering 33 f.

R

Register 14

Registerforskrift 15 f.

Registerlovgivningen 13 ff., 63, 157

Registertilsynet 17

Registrerede 46 f., 67, 98, 104, 124, 150, 185

 •   Erstatning 133 f.

Registrering 16

Rettigheder 98 ff.

 •   Begrænsning 110
 •   Indsigelse 106
 •   Indsigt 105, 160
 •   Oplysningspligt 98 ff., 130 f., 148 ff., 153
 •   Portabilitet 110 f.

Ret til at blive glemt 108 f.

S

Safe Harbor 121

Samtykke 47, 65 ff., 126, 152 ff.

Sanktionering 37, 132, 142 f.

 •   Administrativ bøde 136 ff.
 •   Erstatning 133 f.
 •   Fængselsstraf 135
 •  Side 194

Sektorregulering 26, 73, 157 f., 170 f.

Semifølsomme oplysninger 20, 23, 69

Sikkerhed; se Datasikkerhed

Sociale netværk 22

Standardkontrakter 123 f.

Subsidiaritetsprincippet 25

T

Teknologineutral regulering 15, 19, 21, 35 f.

Transparens 27, 145, 155 f.

Tv-overvågning 101

U

Underbehandler 54 f., 94

V

Videregivelse 16

Ø

Økonomiske hensyn 169, 178 f.

 • Luk
 • Udvid

Persondataretlige grundfigurer (1. udg.)

Strejftog i den nye persondataret