Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

11. udgave

Hans Viggo Godsk Pedersen

Kaution

11. udgave, 1. oplag

© 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Djøf Forlag er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at en publikation kan opnå point, er kravet herfor, at forlaget skal benytte fagfællebedømmelse, hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt forskningens kvalitet inden værkets publicering.

Publikationen er fagfællebedømt

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Ecograf, Højbjerg

Printed in Denmark 2016

ISBN 978-87-574-3362-3

E-bog ISBN 978-87-574-9935-3

  • Luk
  • Udvid