Litteraturfortegnelse
Gratis adgang

Litteraturfortegnelse

Andersen, Lennart Lynge: Kreditaftaleloven. Karnov 2010

Andersen, Lennart Lynge og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg. Thomson. Forlaget Thomson 2012

Andersen, Lennart Lynge og Peter Møgelvang-Hansen: Bankretlige emner. Klager over pengeinstitutter, 2. udg. Forlaget Thomson.GadJura 2005

Andersen, Lennart Lynge og Erik Werlauff: Kreditretten 5. udg. Forlaget Thomson Reuters 2010

Carstensen, Vagn og Rørdam, Thomas: Pant, 7. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002

Christensen, Lasse Højlund: Fremtidige fordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1999

Einersen, Eivind: Forældelsesloven af 1908. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1999

Eyben, Bo von: Forældelse efter forældelsesloven af 2007. Karnov 2012

Eyben, Bo von, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, 3. udg. Forlaget Thomson Reuters 2008

Eyben, W.E. von: Panterettigheder, 8. udg. ved Henning Skovgaard. Akademisk Forlag 1987

Gomard, Bernhard og Michael Kistrup: Civilprocessen, 6. reviderede udgave. Forlaget Thomson 2008

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 1. Del, 4. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 3. Del, 2. udg. ved Torsten Iversen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

Gomard, Bernhard: Obligationsret, 4. Del. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1994

Gomard, Bernhard: Introduktion til Obligationsretten. Juristforbundets Forlag 1979

Gomard, Bernhard, Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

Heiberg, Henry, Lars Lindencrone og Anders Ørgaard: Rekonstruktionsret, 3. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

Højrup, Hans Verner: Kaution. Akademisk Forlag 1977

Hørlyck: Entreprise, 6. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

Illum, Knud: Om Ejerpant og Panteprioritet. Gads Forlag 3. oplag 1974

Iversen, Bent, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen: Panteret, 5. udgave. Forlaget Thomson. Reuters 2012

Iversen, Bent: Prioritetsstillinger i fast ejendom, 2. udg. Juristforbundets Forlag 1988

Iversen, Bent: Sikkerhedsrettigheder, 2. udg. Odense Universitetsforlag 1998

Iversen, Torsten: Støtteerklæringer. GadJura 1994

Jensen, Kim Sommer: Konkursregulering. Thomson. GadJura 2000

Side 163

Jespersen, H. Krag: Kaution. Juristforbundets Forlag 1965

Jørgensen, Birgitte:Retsvirkninger af omstødelse. Forlaget Thomson. GadJura 2003

Jørgensen, Stig: Kontraktsret 1. Bind. Juristforbundets Forlag 1971

Jørgensen, Stig: Kontraktsret 2. Bind. Juristforbundets Forlag 1972

Jørgensen, Stig: Tillæg til Kontraktsret. Juristforbundets Forlag 1975

Kæstel, R.: Bankjura, 4. udg. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1981

Legind, Nina Dietz:Privat Kaution. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002

Legind, Nina Dietz:Privat Kaution for banklån. Gjellerup 2003

Møgelvang-Hansen, Peter: Privat kaution for banklån. Kautionistproblemer og -beskyttelse i de nordiske lande. Nordisk Ministerråd, København 1995

Nebelong, Bent: Om Forløfte. Nyt Nordisk Forlag 1948

Pedersen, H.V. Godsk: Ejerpantebreve & skadesløsbreve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1990

Pedersen, H.V. Godsk: Bankgarantier, 2. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003

Petersen, Lars Lindencrone: Renteloven med kommentarer, 4. udg. Karnov 2013

Petersen, Lars Lindencrone & Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 12. udg. Forlaget Thomson 2013

Thomsen, Hans Helge Beck: Kaution og Tredjemandspant, 3. udgave. Forlaget Thomson Reuters 2011

Ussing, Henry: Kaution. Gads Forlag 1928

Ussing, Henry: Aftaler, 3. udg. 1950. Genoptrykt Juristforbundets Forlag 1974

Ussing, Henry: Obligationsretten, Almindelig del, 4. udg. ved A. Vinding Kruse. Juristforbundets Forlag. Revideret optryk 1967

Vagner, Hans Henrik: Entrepriseret, 4. udg. ved Torsten Iversen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005

Ørgaard, Anders: Konkursret, 11. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Ørgaard, Niels: Betalingsstandsning. Juristforbundets Forlag 1979

Side 164

  • Luk
  • Udvid