Forord

Det er en målsætning at præsentere en opdateret fremstilling af gældende ret med henvisning til nyeste lovgivning og retspraksis indtil redaktionens slutning ultimo april 2015. Imidlertid er de særlige regler gældende bolighandel, navnlig forbrugerbeskyttelses- og ejendomsformidlingsloven, udskilt til behandling i bind II, som det vil fremgå af indledningen til kapitel 1.

Med henblik på at forøge værdien af bogen som opslagsbog forekommer der visse gentagelser, ligesom summariske referater af domme ofte er gentaget (dog ikke med samme uddrag af dommen), hvor det er relevant.

Med henblik på at skabe et grundlag for en hurtig vurdering af retlige spørgsmål er der citeret uddrag af litteratur og domme. Dette vil ofte ikke være en fuldt retfærdig beskæring, men er dog et bedre grundlag for læseren end en simpel kildehenvisning eller en personlig vurdering af, hvad kilden giver udtryk for.

Tak til Allan Christensen, Danbolig, Herning og mine tidligere kolleger i Dahl Herning Advokataktieselskab, for at afsætte tid til drøftelser om udviklingen i praktiske handelsekspeditioner mv. En særlig tak til Margit: Et sådant arbejde ville ikke være muligt uden din usædvanlige tolerance.

Forslag til rettelser, ændringer, tilføjelser, præciseringer eller andre bidrag er velkomne på carsten@munk-hansen.eu.

Herning den 25. maj 2015

Carsten Munk-Hansen

www.munk-hansen.eu

Side 15

  • Luk
  • Udvid