Forord

Denne bog udgør med mindre ændringer min ph.d.-afhandling af samme titel, der efter afholdt forsvar den 15. marts 2013 blev tildelt ph.d.-graden ved det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Afhandlingen blev indleveret 30. november 2012 og herefter bedømt af professor dr.jur., ph.d., Caroline-Heide Jørgensen, professor, lic.jur., Palle Bo Madsen samt lektor, jur.dr., Tobias Indén, til hvem jeg alle retter en stor tak. Endvidere retter jeg en tak til Det Juridiske Fakultet, der med et treårigt stipendium gjorde projektet muligt, og til mine nu tidligere kolleger på fakultetet, særligt i forskningscentret WELMA. En særlig tak skal imidlertid rettes til Sune Troels Poulsen, der har fungeret som vejleder på projektet lige fra den spæde idéfase under mit kandidatspeciale og frem til forsvaret.

Udgivelsen af afhandlingen har afventet ændring af konkurrenceloven ved lov nr. 1385 af 23. december 2012 samt dom fra Sø- og Handelsretten af 18. juni 2013 i sagen om Kastrup Strandpark, der er central for anvendelsen og fortolkningen af konkurrencelovens § 11 a. Der er herudover ikke medtaget andet væsentligt, nyt materiale.

Afhandlingen er udgivet med støtte fra Det Finneske Legat, for hvilket jeg er taknemmelig.

København, 25. september 2013

Kasper Ullerup Bach

Side 11

  • Luk
  • Udvid