Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)
Gratis adgang

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Kasper Ullerup Bach

Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte

Samspillet mellem EU’s statsstøtteregler og konkurrencelovens § 11 a

1. udgave, 1. oplag

© 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted

Tryk: AKAPRINT, Tilst

Printed in Denmark 2013

ISBN 978-87-574-3222-0

Udgivet med støtte fra Det Finneske Legat

  • Luk
  • Udvid