Oversigt over de danske konkurrencemyndigheders afgørelser
Gratis adgang

Oversigt over de danske konkurrencemyndigheders afgørelser

Afgørelser markeret med * er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens website. Afgørelser markeret med ^ er tilgængelige som resumé på siden.

Konkurrencerådet

Afgørelse af 27. februar 2002 om taksterne på Storebæltsforbindelsen (journalnummer 3/1120-0100-0173)*

Afgørelse af 26. november 2003 om konkurrenceforvridende støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser (journalnummer 3/1120-0100-0713)*

Afgørelse af 17. december 2003 om frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Aalborg Kommune (journalnummer 3/1120-0100-0842)*

Afgørelse af 23. februar 2005 om støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds Forlag (journalnummer 3/1120-0100-0865)*

Afgørelse af 27. april 2005 om frit valg dokumentation for leverede timer i Aalborg Kommune (journalnummer 3/1120-8901-1573)*

Afgørelse af 27. september 2006 om støtte til Portal Fyn (journalnummer 4/0120-0100-002)*

Afgørelse af 25. november 2009 om salg af Østre Havn (journalnummer 4/0120-8901-0899)*

Afgørelse af 23. juni 2010 om Kastrup Strandpark (journalnummer 4/0120-0100-0538)*

Afgørelse af 22. juni 2011 om Farum Park Idræts- og Kulturcenter (journalnummer 4/0120-0100-0142)*

Afgørelse af 22. juni 2011 om Kastrup Strandpark (journalnummer 4/0120-0100-0825)*

Afgørelse af 21. december 2011 om Irmas jordlejekontrakt i Værløse Bymidte (journalnummer 4/0120-0225-0005)*

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Afgørelse af 21. juni 2001 om støtte til Skolen for Luftfartsuddannelser (journalnummer 3/1221-8901-0005)^

Afgørelse af 9. juli 2001 om cafeteria på Haderslev Kaserne (journalnummer 3/1120-0100-00269)^

Afgørelse af 17. april 2002 om støtte til Danmarks Meteorologiske Institut (journalnummer 3/1120-0100-0180)^

Afgørelse af 5. juli 2002 om konkurrenceforvridning som følge af folkeoplysningslovens tilskudsregler (journalnummer 3/1120-0100-0551)

Side 361

Resumé fra 27. november 2002 af afgørelse om støtte til Københavns Kommunes Tolkeformidling (journalnummer 3/1120-0100-0125)*

Afgørelse af 19. december 2002 om Jelling Kommunes støtte til Sandvad Sognegaard (journalnummer 3/1120-0100-0659)

Afgørelse af 7. april 2003 om støtte til Thisted Vandrerhjem (journalnummer 3/1120-0100-0792)

Afgørelse af 9. maj 2003 om SFI Surveys tilbudspriser (journalnummer 3/1120-0201-0214)^

Afgørelse af 20. juni 2003 om støtte til to cafeer i Nørre Djurs Kommune (journalnummer 3/1120-0100-0443)^

Afgørelse af 18. juli 2003 om Skælskør Kommunes aftale med Skælskøregnens Landboforening (journalnummer 3/1120-8901-0827)

Afgørelse af 24. juli 2003 om støtte til Dialog Teateret (journalnummer 3/1120-0100-0756)

Afgørelse af 2. september 2003 om Kulturhuset Pavillonen (journalnummer 3/1120-0100-0693)^

Afgørelse af 16. december 2003 om Dragør Kommunes salg af en erhvervsejendom (journalnummer 3/1120-0100-0867)^

Afgørelse af 19. december 2003 om støtte til Mandø Centret (journalnummer 3/1120-0100-0863)

Afgørelse af 12. marts 2004 om Aarhus Kommunes støtte til Børnekulissen (journalnummer 3/1120-0100-0698)

Afgørelse af 30. marts 2004 om Landtransportskolens IDV virksomhed (journalnummer 3/1120-0100-0819)^

Afgørelse af 16. april 2004 om Lemvig Kommunes støtte til svømmehal (journalnummer 3/1120-0100-0822)^

Afgørelse af 11. juni 2004 om Aarhus Amts kampagne vedrørende influenzavaccination af ældre (journalnummer 3/1120-0100-1045)^

Afgørelse af 17. august 2004 om Spøttrup Kommunes tilskud efter folkeoplysningsloven (journalnummer 3/1120-0100-1090)^

Afgørelse af 1. oktober 2004 om udlejning af bygningen i Sejlgyden 7 (journalnummer 3/1120-0100-1158)

Resumé fra 23. februar 2005 af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om Statens Serum Instituts favorisering af Udlandsvaccinationen I/S (journalnummer 3/1120-0100-1232)*

Afgørelse af 15. juni 2005 om TV Basics storskærmsproduktioner (journalnummer 3/1120-0100-1113)

Afgørelse af 22. juni 2005 om støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds Forlag (journalnummer 3/1120-0100-1327)^

Afgørelse af 8. november 2005 om støtte ydet af Morsø Kommune (journalnummer 3/1120-0100-1344)^

Afgørelse af 11. januar 2006 om støtte til skolebusbefordring (journalnummer 4/0120-8901-0045)

Afgørelse af 14. september 2006 om Sindal Kommunes pris for levering af praktisk hjælp (journalnummer 4/0120-0100-0092)

Afgørelse af 21. december 2006 om Tønder Kommunes afregningspriser på praktisk hjælp (journalnummer 4/0120-0100-0089)

Side 362

Afgørelse af 30. januar 2007 om Løkken-Vrå Kommunes afregningspriser på ældreområdet (journalnummer 4/0120-0100-0090)

Afgørelse af 7. februar 2007 om Brønderslev Kommunes beregning af priskrav for praktisk hjælp (journalnummer 4/0120-0100-0095)

Afgørelse af 8. februar 2007 om Dronninglund Kommunes prisberegning på ældreområdet (journalnummer 4/0120-0100-0096)

Afgørelse af 16. marts 2007 om Sæby Kommunes afregningspriser på ældreområdet (journalnummer 4/0120-0100-0094)

Afgørelse af 29. marts 2007 om Køge Kommunes fastsættelse af prisen for praktisk hjælp (journalnummer 4/0120-0100-0172)

Afgørelse af 1. maj 2007 om Odense Kommunes afregningspriser for hjemmehjælp (journalnummer 4/0120-0100-0070)

Afgørelse af 1. maj 2007 om Odense Kommunes afregningspriser for hjemmehjælp (journalnummer 4/0120-0100-0076)

Afgørelse af 29. juni 2007 om Bogense Kommunes afregningspris for hjemmehjælp (journalnummer 4/0120-0100-0154)

Afgørelse af 6. juli 2007 om konkurrenceforvridning ved udskænkning på landets højere læreanstalter (journalnummer 4/0120-0100-0239)

Afgørelse af 6. september 2007 om Tårnby Kommunes afregningspriser for hjemmehjælp (journalnummer 4/0120-0100-0147)

Afgørelse af 23. juni 2008 om inddrivelse af restancer for offentlige forsyningsvirksomheder (journalnummer 4/0120-0125-0007)

Afgørelse af 1. december 2008 om Fonden Bycyklen (journalnummer 4/0120-0125-0012)

Afgørelse af 8. december 2008 om Odense Kommunes støtte til Stjerneskibet (journalnummer 4/0120-0100-0499).

Afgørelse af 5. januar 2010 om Work in Denmark (journalnummer 4/0120-0125-0019)

Afgørelse af 12. oktober 2010 om tøjsalg fra Gedebjerg Skole (journalnummer 4/0120-8925-0007)

Afgørelse af 21. december 2010 om Teknologisk Institut (journalnummer 4/0120-0100-0774)

Afgørelse af 11. februar 2011 om Frederikssund Brand- og Redningsberedskab (journalnummer 4/0120-0100-0526)^

Konkurrenceankenævnet

Kendelse af 17. maj 2002 i LK A/S mod Konkurrencerådet (journalnummer 2001-0004406)*

Kendelse af 13. august 2002 i Brancheforeningen Private Kursus Virksomheder mod Konkurrencerådet (journalnummer 2001-0166433)*

Kendelse af 19. januar 2004 i NOE Energi A/S mod Konkurrencerådet (journalnummer 2003-0101266)*

Kendelse af 10. august 2004 i MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet (journalnummer 2003-0227629)*

Kendelse af 22. maj 2006 i Morsø Kommune mod Konkurrencerådet (journalnummer 2005-0003606)*

Kendelse af 6. september 2007 i FC Nordsjælland A/S mod Konkurrencerådet (journalnummer 2007-0012644)*

Kendelse af 31. august 2010 i Hellers Yachtværft mod Konkurrencerådet (journalnummer 2010-0022398)*

Side 363

Kendelse af 10. februar 2011 i Hellers Yachtværft og Lynettens Bådservice mod Konkurrencerådet (journalnummer 2010-0022398)*

Kendelse af 14. september 2011 Hellers Yachtværft mod Konkurrencerådet (journalnummer 2011-0025026)*

Kendelse af 13. januar 2012 i Hellers Yachtværft mod Konkurrencerådet (journalnummer 2011-0025026)*

Side 364

  • Luk
  • Udvid