Domsoversigt

Danske domstole

Vestre Landsrets dom af 6. maj 1994 i sag B-1142-92 (UfR 1994.656 V).

Højesterets dom af 24. august 1994 i sag I 86/1994 (UfR 1994.823 H).

Højesterets kendelse af 23. februar 2000 i sagerne 38/2000 og 40/2000 (UfR 2000.1203 H).

Vestre Landsrets dom af 6. september 2005 i sag B-0620-04 (tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens website).

Sø- og Handelsrettens dom af 17. april 2009 i sag U-0008-07 (tilgængelig på rettens website).

Højesterets dom af 29. november 2010 i sag 120/2009 (UfR 2011.616 H).

Sø- og Handelsrettens kendelse af 25. september 2012 i sag U-0004-11 (erhvervet som delvis anonymiseret udskrift fra rettens dombog).

Sø- og Handelsrettens dom af 18. juni 2013 i sag U-0004-11 (tilgængelig på rettens website).

Tyske domstole

Sag 14 O Kartikel 176/04, Landgericht Kiel, 1. Kammer für Handelssachens, afsagt 27. juli 2006.

Sag 6 U 54/06, Oberlandsgericht Kiel, afsagt 20. maj 2008.

Sag I ZR 213/08, Bundesgerichtshof, afsagt 10. februar 2011.

EU-Domstolen

Domstolen

Forenede sager 42/59 og 49/59, afsagt 22. marts 1961, Société nouvelle des usines de Pontlieue – Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) mod Den Høje Myndighed for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Samling af Afgørelser 1954-1964 00247.

Sag 26/62, afsagt 5. februar 1963, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod Den Nederlandske Finansforvaltning, Samling af Afgørelser 1954-1964 00375.

Sag 6/64, afsagt 15. juli 1964, Flaminio Costa mod ENEL, Samling af Afgørelser 1954-1964 00531.

Side 349

Sag 14/68, afsagt 13. februar 1969, Walt Wilhelm m.fl. mod Bundeskartellamt, Samling af Afgørelser 1969 00001.

Sag 70/72, afsagt 12. juli 1973, Kommissionen mod Tyskland, Samling af Afgørelser 1973 00813.

Sag 77/72, afsagt 19. juni 1973, Carmine Capolongo mod Azienda Agricole Maya, Samling af Afgørelser 1973 00611.

Sag 120/73, afsagt 11. december 1973, Gebrüder Lorenz GmbH mod Tyskland og delstaten Rheinland/Pfalz, Samling af Afgørelser 1973 01471.

Udtalelse 1/75, afsagt 11. november 1975, Samling af Afgørelser 1975 01355.

Sag 78/76, afsagt 22. marts 1977, Steinike & Weinlig mod Tyskland, Samling af Afgørelser 1977 00595.

Udtalelse 1/78, afsagt 4. oktober 1979, Samling af Afgørelser 1979 02871.

Sag 177/78, afsagt 26. juni 1979, Pigs and Bacon Commission mod Mc Carren and Company Limited, Samling af Afgørelser 1979 02161.

Sag 73/79, afsagt 21. maj 1980, Kommissionen mod Italien, Samling af Afgørelser 1980 01533.

Sag 130/79, afsagt 12. juni 1980, Express Dairy Foods Limited mod Intervention Board for Agricultural Produce, Samling af Afgørelser 1980 01887.

Sag 730/79, afsagt 17. september 1980, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1980 02671.

Sag 14/81, afsagt 3. marts 1982, Alpha Steel Ltd. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Samling af Afgørelser 1982 00749.

Sag 84/82, afsagt 20. marts 1984, Tyskland mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1984 01451.

Sag 323/82, afsagt 14. november 1984, SA Intermills mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1984 03809.

Sag 240/83, afsagt 7. februar 1985, Anklagemyndigheden mod Association de défense des brûleurs d’huiles usagées (ADBHU), Samling af Afgørelser 1985 00531.

Sag 234/84, afsagt 10. juli 1986, Belgien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1986 02263.

Sag 40/85, afsagt 10. juli 1996, Belgien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1986 02321.

Sag 223/85, afsagt 24. november 1987, Rijn-Schelde-Verolme (RSV) Machinefabrieken en Scheepswerven NV mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1987 04617.

Sag 236/86, afsagt 6. juli 1988, Dillinger Hüttenwerke AG mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1988 03761.

Sag 94/87, afsagt 2. februar 1989, Kommissionen mod Tyskland, Samling af Afgørelser 1989 00175.

Sag 102/87, afsagt 13. juli 1988, Frankrig mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1988 04067.

Sag C-142/87, afsagt 21. marts 1990, Belgien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1990 I-00959.

Sag C-301/87, afsagt 14. februar 1990, Frankrig mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1990 I-00307.

Sag 103/88, afsagt 22. juni 1989, Fratelli Costanzo SpA mod Milano Kommune, Samling af Afgørelser 1989 01839.

Sag C-303/88, afsagt 21. marts 1991, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1991 I-01433.

Side 350

Sag C-261/89, afsagt 3. oktober 1991, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1991 I-04437.

Forenede sager C-6/90 og C-9/90, afsagt 19. november 1991, Andrea Francovich m.fl. mod Italien, Samling af Afgørelser 1991 I-05357.

Forenede sager C-46/90 og C-93/91, afsagt 27. oktober 1993, Anklagemyndigheden mod Jean-Marie Lagauche m.fl., Samling af Afgørelser 1993 I-05267.

Sag C-354/90, afsagt 21. november 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires og Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon mod den franske stat, Samling af Afgørelser 1991 I-05505.

Sag C-364/90, afsagt 28. april 1993, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1993 I-02097.

Sag C-97/91, afsagt af 3. december 1992, Oleificio Borelli SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1992 I-06313.

Sag C-183/91, afsagt 10. juni 1993, Kommissionen mod Grækenland, Samling af Afgørelser 1993 I-03131.

Sag C-198/91, afsagt af 19. maj 1993, William Cook plc mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1993 I-02487.

Sag C-225/91, afsagt 15. juni 1993, Matra SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1993 I-03203.

Sag C-188/92, afsagt 9. marts 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mod Bundesminister für Wirtschaft, Samling af Afgørelser 1994 I-00833.

Forenede sager C-278/92 – C-280/92, afsagt 14. september 1994, Spanien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1994 I-04103.

Sag C-431/92, afsagt 11. august 1995, Kommissionen mod Tyskland, Samling af Afgørelser 1995 I-02189.

Forenede sager C-46/93 og C-48/93, afsagt 5. marts 1996, Brasserie du Pêcheur SA mod Bundesrepublik Deutschland og The Queen mod Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd m. fl., Samling af Afgørelser 1996 I-01029.

Sag C-153/93, afsagt 9. juni 1994, Bundesrepublik Deutschland mod Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft mbH, Samling af Afgørelser 1994 I-02517.

Sag C-285/93, afsagt 23. november 1995, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau mod Hauptzollamt Rosenheim, Samling af Afgørelser 1995 I-04069.

Sag C-348/93, afsagt 4. april 1995, Kommissionen mod Italien, Samling af Afgørelser 1995 I-00673.

Forenede sager C-430/93 og C-431/93, afsagt 14. december 1995, Jeroen van Schijndel og Johannes Nicolaas Cornelis van Veen mod Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, Samling af Afgørelser 1995 I-04705.

Sag C-39/94, afsagt 11. juli 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) m. fl. mod La Poste m. fl., Samling af Afgørelser 1996 I-03547.

Forenede sager C-283/94, C-291/94 og C-292/94, afsagt 17. oktober 1996, Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV og Voormeer BV mod Bundesamt für Finanzen, Samling af Afgørelser 1996 I-05063.

Sag C-24/95, afsagt 20. marts 1997, Land Rheinland-Pfalz mod Alcan Deutschland GmbH, Samling af Afgørelser 1997 I-01591.

Sag C-241/95, afsagt 12. december 1996, The Queen mod Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Accrington Beef Co. Ltd m.fl., Samling af Afgørelser 1996 I-06699.

Side 351

Sag C-309/95, afsagt 19. februar 1998, Kommissionen mod Rådet, Samling af Afgørelser 1998 I-00655.

Sag C-355/95 P, afsagt 15. maj 1997, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) mod Kommissionen og Forbundsrepublikken Tyskland, Samling af Afgørelser 1997 I-02549.

Sag C-119/97 P, afsagt 4. marts 1999, Union française de l’express (Ufex), tidligere Syndicat français de l’express international (SFEI), DHL International og Service CRIE mod Kommissionen og May Courier, Samling af Afgørelser 1999 I-01341.

Sag C-372/97, afsagt 29. april 2004, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2004 I-03679.

Sag C-83/98 P, afsagt 16. maj 2000, Frankrig mod Ladbroke Racing Ltd og Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 I-03271.

Sag C-156/98, afsagt 19. september 2000, Tyskland mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 I-06857.

Sag C-390/98, afsagt 20. september 2001, H.J. Banks & Co. Ltd mod The Coal Authority og Secretary of State for Trade and Industry, Samling af Afgørelser 2001 I-06117.

Sag C-480/98, afsagt 12. oktober 2000, Spanien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 I-08717.

Sag C-310/99, afsagt 7. marts 2002, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 I-02289.

Sag C-400/99, afsagt 9. oktober 2001, Italien mod Kommission, Samling af Afgørelser 2001 I-07303.

Sag C-482/99, afsagt 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 I-04397.

Forenede sager C-74/00 P og C-75/00 P, afsagt 24. september 2002, Falck SpA og Acciaierie di Bolzano SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 I-07869.

Sag C-118/00, afsagt 28. juni 2001, Gervais Larsy mod Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), Samling af Afgørelser 2001 I-05063.

Sag C-275/00, afsagt 26. november 2002, Kommissionen mod First NV og Franex NV, Samling af Afgørelser 2002 I-10943.

Sag C-277/00, afsagt 29. april 2004, Tyskland mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2004 I-03925.

Sag C-280/00, afsagt 24. juli 2003, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Samling af Afgørelser 2003 I-07747.

Sag C-298/00 P, afsagt 29. april 2004, Italien mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2004 I-04087.

Sag C-224/01, afsagt 30. september 2003, Gerhard Köbler mod Republik Österreich, Samling af Afgørelser 2003 I-10239.

Sag C-241/01, afsagt 22. oktober 2002, National Farmers’ Union mod Secrétariat général du gouvernement, Samling af Afgørelser 2002 I-09079.

Forenede sager C-261/01 og C-262/01, afsagt 21. oktober 2003, Belgische Staat mod Eugène van Calster og Felix Cleeren og Openbaar Slachthuis NV, Samling af Afgørelser 2003 I-12249.

Sag C-34/02, afsagt 19. juni 2003, Sante Pasquini mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Samling af Afgørelser 2003 I-06515.

Sag C-99/02, afsagt 1. april 2004, Kommissionen mod Italien, Samling af Afgørelser 2004 I-03353.

Side 352

Sag C-78/03 P, afsagt 13. december 2005, Kommissionen mod Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV, Samling af Afgørelser 2005 I-10737.

Sag C-276/03 P, afsagt 6. oktober 2005, Scott SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 I-08437.

Forenede sager C-346/03 og 529/03, afsagt 23. februar 2006, Giuseppe Atzeni m.fl. og Marco Scalas og Renato Lilliu mod Regione autonoma della Sardegna, Samling af Afgørelser 2006 I-01875.

Sag C-71/04, afsagt 21. juli 2005, Administración del Estado mod Xunta de Galicia, Samling af Afgørelser 2005 I-07419.

Sag C-148/04, afsagt 15. december 2005, Unicredito Italiano SpA mod Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, Samling af Afgørelser 2005 I-11137.

Sag C-234/04, afsagt 16. marts 2006, Rosmarie Kapferer mod Schlank & Schick GmbH, Samling af Afgørelser 2006 I-02585.

Sag C-368/04, afsagt 5. oktober 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH m.fl. mod Finanzlandesdirektion für Tirol m.fl., Samling af Afgørelser 2006 I-09957.

Sag C-526/04, afsagt 7. september 2006, Laboratoires Boiron SA mod Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, som er indtrådt i Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)’s rettigheder og forpligtelser, Samling af Afgørelser 2006 I-07529.

Sag C-119/05, afsagt 18. juli 2007, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato mod Lucchini SpA, Samling af Afgørelser 2007 I-06199.

Sag C-232/05, afsagt 5. oktober 2006, Kommissionen mod Frankrig, Samling af Afgørelser 2006 I-10071.

Sag C-199/06, afsagt 12. februar 2008, Centre d’exportation du livre français (CELF) og Ministre de la Culture et de la Communication mod Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), Samling af Afgørelser 2008 I-00469.

Sag C-268/06, afsagt 15. april 2008, Impact mod Minister for Agriculture and Food m.fl., Samling af Afgørelser 2008 I-02483.

Sag C-521/06, 17. juli 2008, Athinaïki Techniki AE mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2008 I-05829.

Sag C-214/07, afsagt 13. november 2008, Kommissionen mod Frankrig, Samling af Afgørelser 2008 I-08357.

Sag C-290/07 P, afsagt 2. september 2010, Kommissionen mod Scott SA, Samling af Afgørelser 2010 I-07763.

Sag C-295/07 P, afsagt 11. december 2008, Kommissionen mod Département du Loiret og Scott SA, Samling af Afgørelser 2008 I-09363.

Sag C-319/07 P, afsagt 9. juli 2009, 3F mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 I-05963.

Sag C-334/07 P, afsagt 11. december 2008, Kommissionen mod Freistaat Sachsen, Samling af Afgørelser 2008 I-09465.

Sag C-384/07, afsagt 18. december 2008, Wienstrom GmbH mod Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Samling af Afgørelser 2008 I-10393.

Sag C-431/07 P, afsagt 2. april 2009, Bouygues SA og Bouygues Télécom SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 I-02665.

Sag C-2/08, afsagt 3. september 2009, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle entrate mod Fallimento Olimpiclub Srl., Samling af Afgørelser 2008 I-06241.

Side 353

Sag C-127/08, afsagt 25. juli 2008, Blaise Baheten Metock m.fl. mod Minister for Justice, Equality and Law Reform, Samling af Afgørelser 2009 I-06653.

Sag C-507/08, afsagt 22. december 2010, Kommissionen mod Slovakiet, Samling af Afgørelser 2010 I-13489.

Sag C-83/09 P, afsagt 24. maj 2011, Kommissionen mod Kronoply GmbH & Co. KG og Kronotex GmbH & Co. KG, Samling af Afgørelser 2011 I-04441.

Sag C-322/09 P, afsagt 18. november 2010, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 I-11911.

Sag C-331/09, afsagt 14. april 2011, Kommissionen mod Polen, Samling af Afgørelser 2011 I-02933.

Sag C-496/09, afsagt 17. november 2011, Kommissionen mod Italien, Samling af Afgørelser 2011 (endnu ikke offentliggjort).

Sag C-480/09 P, afsagt 16. december 2010, AceaElectrabel Produzione SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 I-13335.

Sag C-275/10, afsagt 8. december 2011, Residex Capital IV CV mod Gemeente Rotterdam, Samling af Afgørelser 2011 (endnu ikke offentliggjort).

Sag C-282/10, afsagt 24. januar 2012, Maribel Dominguez mod Centre informatique du Centre Ouest Atlantique og Préfet de la région Centre, Samling af Afgørelser 2012 (endnu ikke offentliggjort).

Sag C-427/10, afsagt 15. december 2011, Banca Antoniana Popolare Veneta SpA mod Ministero dell’Economia e delle Finanze og Agenzia delle Entrate, Samling af Afgørelser 2011 (endnu ikke offentliggjort).

Sag C-510/10, afsagt 26. april 2012, DR og TV2 Danmark A/S mod NCB – Nordisk Copyright Bureau, Samling af Afgørelser 2012 (endnu ikke offentliggjort).

Retten

Sag T-20/91, afsagt 17. december 1992, Helmut Holtbecker mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1992 II-02599.

Forenede sager T-244/93 og T-486/93, afsagt 13. september 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1995 II-02265.

Sag T-459/93, afsagt 8. juni 1995, Siemens SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1995 II-01675.

Sag T-571/93, afsagt 14. september 1995, Lefebvre frères et soeurs m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1995 II-02379.

Sag T-67/94, afsagt 27. januar 1998, Ladbroke Racing Ltd mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1998 II-00001.

Sag T-178/94, afsagt 8. december 1997, Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1997 II-02529.

Forenede sager T-231/94 R, T-232/94 R og T-234/94 R, afsagt 26. oktober 1994, Transacciones Maritimas SA m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1994 II-00885.

Sag T-330/94, afsagt 22. oktober 1996, Salt Union Ltd mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1996 II-01475.

Forenede sager T-213/95 og T-18/96, afsagt 22. oktober 1997, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) og Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1997 II-01739.

Sag T-95/96, afsagt 15. september 1998, Gestevision Telecinco SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1998 II-03407.

Side 354

Sag T-46/97, afsagt 10. maj 2000, SIC – Sociedade Independente de Comunicação SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 II-02125.

Sag T-110/97, afsagt 6. oktober 1999, Kneissl Dachstein Sportartikel AG mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1999 II-02881.

Sag T-184/97, afsagt 27. september 2000, BP Chemicals Ltd mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 II-03145.

Sag T-189/97 R, afsagt 18. februar 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production m.fl., mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 1998 II-00335.

Forenede sager T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 – T-607/97, T-1/98, T-3/98-T-6/98 og T-23/98, afsagt 15. juni 2000, Alzetta Mauro m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 II-02319.

Sag T-6/99, afsagt 5. juni 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2001 II-01523.

T-55/99, afsagt 29. september 2000, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2000 II-03207.

Sag T-152/99, afsagt 11. juli 2002, Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 II-03049.

Forenede sager T-228/99 og T-233/99, afsagt 6. marts 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2003 II-00435.

Forenede sager T-346/99-T-348/99, afsagt 23. oktober 2002, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa og Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 II-04259.

Sag T-354/99, afsagt 31. maj 2006, Kuwait Petroleum (Nederland) BV mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2006 II-01475.

Sag T-222/00 R, afsagt 27. november 2001, Otto Wöhr GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2001 II-03463.

Forenede sager T-228/00 R, T-229/00 R, T-242/00 R, T-243/00 R, T-245/00 R – T-248/00 R, T-250/00 R, T-252/00 R, T-256/00 R-T-259/00 R, T-265/00 R, T-267/00 R, T-268/00 R, T-271/00 R, T-274/00 R – T-276/00 R, T-281/00 R, T-287/00 R og T-296/00 R, afsagt 10. marts 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-00787.

Forenede T-254/00, T-270/00 og T-277/00, afsagt 28. november 2008, Hotel Cipriani SpA m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2008 II-03269.

Sag T-318/00, afsagt 19. oktober 2005, Freistaat Thüringen (Tyskland) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-04179.

Sag T-324/00, afsagt 19. oktober 2005, CDA Datenträger Albrechts GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-04309.

Sag T-366/00, afsagt 29. marts 2007, Scott SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-00797.

Sag T-369/00, afsagt 10. april 2003, Département du Loiret mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2003 II-01789.

Sag T-369/00, afsagt 29. marts 2007, Département du Loiret mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-00851.

Forenede sager T-30/01-T-32/01 og T-86/02-T-88/02, afsagt 9. september 2009, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-02919.

Side 355

Sag T-109/01, afsagt 14. januar 2004, Fleuren Compost BV mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2004 II-00127.

Forenede sager T-111/01 og T-133/01, afsagt 11. maj 2005, Saxonia Edelmetalle GmbH og Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-01579.

Sag T-198/01 R, afsagt 4. april 2002, Technische Glaswerke Illmenau GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2002 II-02153.

Forenede sager T-227/01-T-229/01, T-265/01, T-266/01 og T-270/01, afsagt 9. september 2009, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava og Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-03029.

Sag T-17/02, afsagt 15. juni 2005, Fred Olsen, SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-02031.

Sag T-34/02, afsagt 22. februar 2006, Le Levant 015 EURL m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2006 II-00267.

Sag T-196/02, afsagt 12. september 2007, MTU Friedrichshafen GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-02889.

Sag T-95/03, afsagt 12. december 2006, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid og Federación Catalana de Estaciones de Servicio mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2006 II-04739.

Sag T-141/03, afsagt 14. april 2005, Sniace, SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2005 II-01197.

Sag T-25/04, afsagt 12. september 2007, González y Díez, SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-03121.

Sag T-167/04, afsagt 11. juli 2007, Asklepios Kliniken GmbH mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-02379.

Forenede sager, T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, afsagt 22. oktober 2008, TV 2/Danmark A/S m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2008 II-02935.

Sag T-359/04, afsagt 9. september 2010, British Aggregates Association m.fl. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 II-04227.

Sag T-395/04, afsagt 10. maj 2006, Air One SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2006 II-01343.

Forenede sager T-425/04, T-444/04, T-450/04 og T-456/04, afsagt 21. maj 2010, Frankrig, France Télécom SA, Bouygues SA og Bouygues Télécom SA og Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 II-02099.

Forenede sager T-427/04 og T-17/05, afsagt 30. november 2009, Frankrig og France Télécom SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-04315.

Sag T-475/04, afsagt 4. juli 2007, Bouygues SA og Bouygues Télécom SA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2007 II-02097.

Sag T-303/05, afsagt 8. september 2009, AceaElectrabel Produzione SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-00137 (summarisk offentliggørelse).

Sag T-354/05, afsagt 11. marts 2009, Télévision française 1 SA (TF1) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-00471.

Sag T-445/05, afsagt 4. marts 2009, Associazione italiana del risparmio gestito og Fineco Asset Management SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-00289.

Side 356

Forenede sager T-231/06 og T-237/06, afsagt 16. december 2010, Nederlandene og Nederlandse Omroep Stichting (NOS) mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 II-05993.

Sag T-291/06, afsagt 1. juli 2009, Operator ARP sp. z o.o. mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-02275.

Sag T-25/07, afsagt 11. februar 2009, Iride SpA og Iride Energia SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2009 II-00245.

Sag T-177/07, afsagt 15. juni 2010, Mediaset SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 II-02341.

Sag T-62/08, afsagt 1. juli 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA mod Kommissionen, Samling af Afgørelser 2010 II-03229.

Forslag til afgørelse

Forslag til afgørelse fra generaladvokat J.P. Warner fremsat 15. maj 1979 i sag 177/78, afsagt 26. juni 1979, Samling af Afgørelser 1979 02161.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Giuseppe Tesauro fremsat 10. december 1996 i sag C-355/95 P, afsagt 15. maj 1997, Samling af Afgørelser 1997 I-02549.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat 14. december 1995 i sag C-39/94, afsagt 11. juli 1996, Samling af Afgørelser 1996 I-03547.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat Antonio Saggio fremsat 27. januar 2000 i sag C-156/98, afsagt 19. september 2000, Samling af Afgørelser 2000 I-06857.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat 30. april 2002 i sag C-126/01, afsagt 20. november 2003, Samling af Afgørelser 2003 I-13769.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat 14. april 2005 i sag C-276/03 P, afsagt 6. oktober 2005, Samling af Afgørelser 2005 I-08437.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat V. Trstenjak fremsat 8. oktober i sag C-431/07 P, afsagt 2. april 2009, Samling af Afgørelser 2009 I-02665.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat P. Mengozzi fremsat 23. februar 2010 i sag C-290/07 P, afsagt 2. september 2010, Samling af Afgørelser 2010 I-07763.

Forslag til afgørelse fra generaladvokat P. Cruz Villalón fremsat 9. september 2010 i sag C-507/08, afsagt 22. december 2010, Samling af Afgørelser 2010 I-13489.

Side 357

  • Luk
  • Udvid