Forord

I forbindelse med besvarelsen af en prisopgave om singulær lovgivning behandlede jeg for efterhånden en del år siden kort forholdet mellem regeringsprærogativerne og grundlovens § 3. Regeringsprærogativernes retlige betydning havde imidlertid begrænset relevans for emnet for prisopgaven, og omtalen af prærogativerne var derfor i sagens natur alene kortfattet.

Prisopgaven modtog Københavns Universitets guldmedalje og blev i 2002 udgivet som bog. I forbindelse med arbejdet med udgivelsen berørte jeg på ny regeringsprærogativernes retsvirkning og indså, at kompetencerne rummede problemstillinger, som egentlig fortjente en selvstændig analyse. Efterfølgende er jeg i forbindelse med min ansættelse hos bl.a. Justitsministeriet og Folketingets Ombudsmand blevet yderligere bestyrket heri samt bevidst om prærogativernes generelle særegenhed og kompleksitet.

Jeg besluttede på den baggrund at udarbejde en afhandling om regeringsprærogativernes retlige betydning, herunder deres forhold til lovgiver, Folketinget, domstolene og Folketingets Ombudsmand.

Denne bog udgør resultatet af dette analysearbejde. Et arbejde, som ikke var blevet en realitet uden udefrakommende bistand og støtte.

Jeg skal i den forbindelse for det første takke Niels Helveg Petersen, Poul Schlüter og Poul Nyrup Rasmussen for at afse tid til at deltage i en række interviews om deres erfaringer som ministre.

Herudover skal jeg takke for den pekuniære støtte, som er modtaget, uden hvilket et projekt af denne størrelsesorden ikke kan lykkes. Jeg skal i den anledning takke Højesteretssagfører Karsten Meyers Legat for Unge Jurister, Ingeniør Erik Elmquist og hustru Charlotte Elmquist mindelegat, Justitsministeriets Forskningspulje, Margot og Thorvald Dreyers Fond samt Oticon Fonden.

Sidst men ikke mindst skylder jeg mine forældre og svigermor en stor tak for moralsk støtte. Den største tak tilfalder imidlertid Lise.

Charlottenlund, juli 2013

Henrik Hjort Elmquist

Side 19

  • Luk
  • Udvid

Regeringsprærogativerne (1. udg.)

Regeringsmagten eller et levn fra enevælden?