Forord

Arbejdet med denne undersøgelse har primært været gennemført i forbindelse med min ansættelse som projektforsker ved Institut for Menneskerettigheder i perioden fra sommeren 2009 til sommeren 2010. I forbindelse med projektets gennemførelse havde jeg et ophold ved American University, Washington College of Law i USA.

Projektets gennemførelse og opholdet ved Washington College of Law blev muliggjort med støtte fra Det Frie Forskningsråd/Samfund og Erhverv (FSE) under Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Justitsministeriets forskningspulje, Hermod Lanungs Fond, samt Axel H’s Rejselegat. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed for denne støtte.

Projektets gennemførelse fandt sted i forbindelse med min orlov fra min ansættelse i anklagemyndigheden, og det skal understreges, at ingen af de betragtninger, der kommer til udtryk i det følgende, kan tilskrives anklagemyndigheden, Justitsministeriet eller nogen anden statslig eller privat institution.

I forbindelse med min tilknytning til Institut for Menneskerettigheder vil jeg gerne takke afdelingsleder Eva Maria Lassen og afdelingskoordinator Lone Groth-Rasmussen. Jeg har drøftet projektets problemstillinger med en række mennesker, men jeg ønsker navnlig at takke Peter Vedel Kessing, Flemming Orth og særligt Lars Plum. Mens de alle på deres måde har hjulpet mig med færdiggørelse af dette projekt, skal de naturligvis ikke på nogen måde holdes ansvarlige eller lastes for hele eller dele af indholdet. Jeg er i sidste ende ansvarlig for indholdet, herunder alle fejl og mangler. Endelig en stor tak til redaktionschef Vivi Antonsen.

Dele af kapitel 5 har været trykt som »Rækkevidden af militær straffelov § 36, stk. 2 og bestemmelsens forhold til legalitetsprincippet« i TfK 2010.927, og dele af kapitel 7 har været offentliggjort som »Den tidlige praksis fra Den International Straffedomstol: Ansvarsgrundlag og tilregnelse« i EU-ret & Menneskeret, 2010, side 227 ff.

Side 5

  • Luk
  • Udvid