Stikordsregister

Adoption 33

Amnesty International 18, 157, 222, 238, 244, 278

Anden Verdenskrig 14, 57, 65, 94, 116, 121, 122, 138, 148, 167, 214, 244, 246, 255, 257

Ansvarsgrundlag 5, 23, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 207, 208, 210, 211, 274

Apartheid 117, 119, 251, 272

Beskyttelsesinteresse 128, 141, 281, 282

Betænkning nr. 682 om kundgørelse og opfyldelse af traktater 33, 34, 165

Borgerkrig, se intern væbnet konflikt 120

børnesoldater 136, 171, 203

Canada 23, 217, 222, 260, 261, 262, 263, 264, 265

Dansk Røde Kors 15, 17, 18, 19, 20, 29, 36, 42, 84, 123, 132, 134, 143, 157, 278

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 167, 168, 169, 170, 171, 173, 217

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 24, 30, 31, 34, 40, 166, 167, 168, 169, 170, 276

Den Internationale Lovkommission 42, 94

Den militære straffelov 20, 24, 38, 87, 147, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 209, 233, 275, 301

Deportation 93, 104, 105, 131, 132, 133, 134, 242, 271

dolus eventualis 143, 195, 206, 207, 208

England 23, 47, 208, 217, 222, 256, 257, 258, 259

Finland 23, 163, 164, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 277, 281

Folkedrab 19, 20, 22, 64, 67, 72, 77, 82, 85, 241

– forsøg 191

– meddelagtighed 192

– Sammensværgelse til at begå folkedrab 188

– tilskyndelse til folkedrab 190

Folkedrabskonventionen 14, 28, 34, 65, 66, 69, 72, 76, 77, 84, 90, 93, 188, 193, 203, 224, 255, 268, 272, 282

Forbrydelse mod menneskeheden 53, 95, 100, 102, 103, 104, 106, 112, 113, 115, 116, 133, 175, 184, 217, 228, 236, 247

– andre umenneskelige handlinger 119

– apartheid 118

– de overordnede betingelser 96

– deportation eller tvungen overførsel 105

– drab 102

– forfølgelse 113

– fængsling eller anden alvorlig berøvelse af fysisk frihed 107

– påtvungen graviditet 111

– seksuelt slaveri 109

– slaveri 104

– tortur 107

– tvangsforsvindinger 117

– tvungen prostitution 110

– tvungen sterilisering eller enhver anden form for seksuel vold af lignende grovhed 111

– udryddelse 103

Side 309

– voldtægt 108

Fælles strafbart forehavende 189, 199, 202

Geneve-konventionerne 14, 29, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 87, 111, 121, 123, 125, 127, 131, 139, 141, 142, 157, 159, 161, 162, 163, 188, 194, 224, 236, 247, 251, 268, 270

Gennemførelse, se implementering

Handlen efter ordre 17, 212, 213, 214, 250

Holland 23, 168, 222, 252, 253

Inkorporering 15, 19, 33, 268

Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 177

Intern væbnet konflikt 42, 122, 123, 124, 138, 142, 156

Implementering 27, 278, 281

Jurisdiktion, se straffemyndighed 19, 42, 269

jus in bello 122

Kombattanter 97, 140, 142, 145, 172

Kommandoansvar 207

Komplementaritetsprincippet 53

Krigsforbrydelser 19, 120, 129, 134, 148, 150, 225, 236, 242, 251, 272

– drab 130

– ejendoms- og andre rettighed 137

– forbudte metoder 140

– forbudte våben 146

– integritetskrænkelser 130

– medicinske indgreb 131

– overgreb mod personers vilje og frihed 132

– seksuelle overgreb 132

Legalitetsprincippet 164, 274

ne bis in idem, se negativ retskraft 53, 55, 57, 58, 59, 60

Nederlandene, se Holland 253, 254

Negativ retskraft 57

Norge 23, 31, 60, 78, 229, 230, 231, 232, 233, 277, 281

Normharmoni, konstatering af 32, 33, 34, 37, 53, 63, 238, 268

Nürnberg 14, 64, 65, 72, 80, 93, 94, 148, 149, 150, 154, 212, 214, 216, 246, 250, 255, 263

Opfyldelse, se implementering

Pirateri 21, 73

Regeringens Røde Kors Udvalg 66

Retsopgøret 148, 149, 151, 154, 197, 253

Rom-statutten, se Statutten for Den Internationale Straffedomstol

Sammensværgelse 189, 190

Statutten for Den Internationale Straffedomstol 13, 15, 17, 22, 23, 34, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 63, 70, 71, 93, 97, 99, 107, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 130, 140, 143, 145, 146, 147, 154, 175, 189, 193, 194, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 223, 227, 232, 241, 245, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 263, 268, 269, 272, 273, 274, 284

Statutten, se Statutten for Den Internationale Straffedomstol

Straf for pornografi 166

Straffelovrådet 20, 39, 176, 177, 179, 180, 184, 185, 196, 273, 276

Straffemyndighed 15, 21, 22, 34, 38, 39, 43, 51, 52, 71, 72, 75, 76, 80, 86, 87, 90, 94, 137, 161, 175, 216, 241, 262, 277, 301

Straffrihedsgrunde 50, 152, 153, 188, 212, 215, 216, 221, 243, 259, 264

Strafudmåling 216

Sverige 15, 23, 49, 74, 78, 238, 239, 241, 242, 243, 265, 278, 281

Terrorisme 14, 21, 67, 201, 277, 278, 281

Tilregnelse 204

Tortur 106, 129, 174, 181, 255

Side 310

Torturbestemmelse i straffeloven 23, 177, 178, 180

Torturkonventionen 34, 38, 175, 176, 177, 181, 184, 195, 196, 268

Tyskland 23, 41, 94, 133, 147, 148, 149, 154, 217, 218, 222, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 266, 276

Ulovlige metoder (i væbnet konflikt) 160

Umenneskelig og grusom behandling 182

Ydmygende og nedværdigende behandling 182

Side 311

  • Luk
  • Udvid