Kapitel 2. Aftalefrihedens udstrækningog visse aftalevilkår
Gratis adgang
  • Luk
  • Udvid

Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler (1. udg.)

Vilkår om ansvarsfraskrivele og ansvarsbegrænsning i aftale om overdragelse