Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler (1. udg.)

Vilkår om ansvarsfraskrivele og ansvarsbegrænsning i aftale om overdragelse

Forfatter:
Carsten Munk-Hansen
Search for other papers by Carsten Munk-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Denne fremstillings formål er at undersøge de i dansk ret almindeligt gældende regler om virkningen af de i aftaler om overdragelse af fast ejendom indsatte vilkår, som afskærer eller begrænser køberens misligholdelsesbeføjelser i anledning af faktiske mangler.

  • Luk
  • Udvid