Mainstreaming i juridisk perspektiv (1. udg.)

Forfattere:
Agnete Andersen
Search for other papers by Agnete Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Ruth Nielsen
Search for other papers by Ruth Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Gender mainstreaming på dansk kønsmainstreaming er et koncept, der anvendes mere og mere i den offentlige forvaltning for at sikre, at offentlige myndigheder tager hensyn til kvinders og mænds forskellige levevilkår og behov. I denne fremstilling ser vi på kønsmainstreaming for at afdække kønsmainstreamings juridiske perspektiv. På det nuværende udviklingstrin er det mest korrekt at analysere og beskrive kønsmainstreaming som en »god skik«- regel. Vi har fremdraget væsentlige elementer for, hvad der skal til for at opbygge en god skik.

  • Luk
  • Udvid