Retlig regulering af internationale persondataoverførsler (1. udg.)

Forfatter:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Emnet for denne bog er en klassiker i databeskyttelsesretten. Spørgsmålet om, hvorvidt og under hvilke betingelser personoplysninger kan overføres til andre lande, har givet anledning til mange hovedbrud. En del retlige løsningsmuligheder foreligger i dag med udgangspunkt i den EU-retlige regulering, men en globalt dækkende løsning savnes fortsat. Spørgsmålet om, hvorledes dataoverførsler reguleres og bør reguleres, er udfordrende såvel praktisk som teoretisk. Det er en spændende problemstilling, fordi den omfatter mange forskellige aspekter og fører så vidt omkring. Ydermere gør den det nødvendigt endnu engang at overveje den rationalitet og de værdier, der ligger bag databeskyttelsesretten. Dette er baggrunden for, at jeg har skrevet denne bog med det håb, at den vil interessere både de virksomheder, der har et behov for at eksportere eller importere persondata, og dem, der i almindelighed er tiltrukket af databeskyttelsesrettens emneverden.

  • Luk
  • Udvid