Ligeløn for job af samme værdi (1. udg.)

Forfatter:
Byrial R. Bjørst
Search for other papers by Byrial R. Bjørst in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Gratis adgang

Det er mit håb med denne bog, at den vil kaste lys over en særdeles svær problematik, samt at den vil lede til et aktivt arbejde for ligeløn hos arbejdsgivere, i fagforeninger, og på virksomhederne. Lønnen har stor betydning for, hvorledes vi indretter vores liv. Skal vi have ligestilling i familien, fordrer det, at vi sikrer ligestillingen på arbejdsmarkedet (og vice versa).

  • Luk
  • Udvid