Alle titler

Viser 1 - 10 af 7,398 resultater for

Ingen adgang

Aktindsigt m.v. (§§ 7 – 14)

(Side 183 – 350)

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.

Ingen adgang

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.

Ingen adgang

Handelsagenter (§§ 2 – 30)

(Side 41 – 258)

Jørgen Lykkegård

Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

Ingen adgang

Handelsagentloven (3. udg.)

med kommentarer

Jørgen Lykkegård

Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

Ingen adgang

Jørgen Lykkegård

Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

Ingen adgang

Jørgen Lykkegård

Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

Ingen adgang

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.

Ingen adgang

Indledning

(Side 55 – 118)

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.

Ingen adgang

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.

Ingen adgang

Mohammad Ahsan

Den gældende offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, afløste den tidligere offentlighedslov fra 1985, som afløste offentlighedsloven fra 1970. Den gældende offentlighedslov indeholder dels en række bestemmelser, der er udtryk for en videreførelse af de tidligere loves bestemmelser, dels indeholder den nogle helt nye bestemmelser, der har sin baggrund i bl.a. udviklingen af den digitale kommunikation og centraladministrationens samarbejdsstrukturer. Derfor indeholder den foreliggende udgave af lovkommentaren – i lighed med den tidligere udgave – fortsat en omtale af den praksis, der knytter sig til de tidligere offentlighedslove. Herudover indeholder kommentaren en omtale og analyse af de ganske mange udtalelser, som Folketingets Ombudsmand har afgivet om den gældende offentlighedslov. Sigtet med lovkommentaren er fortsat at give en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Det er derfor håbet, at myndighederne vil kunne bruge lovkommentaren som et opslagsværk og et praktisk arbejdsredskab til at løse de problemstillinger, de måtte støde på i forbindelse med anvendelsen af loven, og at bl.a. borgerne og medierne vil kunne bruge lovkommentaren til at få klarhed over og indblik i lovens noget komplicerede regler.