Alle titler

Viser 1 - 10 af 245 resultater for

  • Type: Kapitel x
  • Adgangstype: Mit abonnement x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv x
Nulstil alt Tilpas søgning
Gratis adgang

Indledning

Sverre Blandhol

I denne boken søker jeg å vise røttene til, og karakteren av, det jeg har valgt å kalle Nordisk rettspragmatisme. Med den betegnelsen sikter jeg til det jeg oppfatter som en hovedretning i nordisk rettsvitenskap fra Ørsted og frem til i dag. Rettspragmatismen har fokus på rettens rolle i samfunnet og de formål retten skal fremme. Metodisk kjennetegnes pragmatismen av en skepsis overfor skarpe todelinger mellom begreper og vender seg kritisk mot abstrakte rettsteorier og metodologisk formalisme. Pragmatismen behandler rettspørsmål ved i stor grad å se hen til konsekvensene – positive eller negative – av å velge den ene eller den annen løsning. På denne måte spiller erfaring, empiriske undersøkelser og det juristene kaller reelle hensyn en stor rolle. Samtidig vektlegger pragmatister de langsiktige virkninger av enkeltavgjørelser, og setter derfor også idealer som forutberegnelighet og lojalitet mot lovgiver høyt. Den nordiske rettspragmatismen har forbindelseslinjer til retorikkens argumentasjonslære og det jeg har kalt en romersk retorisk-pragmatisk tradisjon i Vestens kulturhistorie. Retningen kan antageligvis spores lenger tilbake i nordisk rettshistorie enn det jeg gjør i denne avhandlingen (Holberg kunne kanskje regnes som et tidlig eksempel), men det første klare uttrykk finner vi hos den danske rettsforskeren Anders Sandøe Ørsted.

Gratis adgang

KAPITEL 1. Indledning

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 10. Politiets personale- og ledelsespolitik og politiets uddannelse

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 11. Oversigt over domstolsreformen

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 12. De nye retskredse

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 13. De øvrige hovedelementeri domstolsreformen

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 2. Oversigt over og baggrunden for politireformen

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 3. Ledelse og styring af politiet og anklagemyndigheden

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 4. De nye politikredse

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.

Gratis adgang

KAPITEL 5. Politikredsenes organisation

Jens Røn

Formålet med denne bog er at give en oversigt over hovedelementerne i politi- og domstolsreformen, herunder en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er efter denne indledning inddelt i to hovedafsnit: Afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.