Alle titler

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

  • Civilproces x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Titelniveau (Bøger/Tidsskrifter) x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Erik Hørlyck

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel. Bevisbyrden i civile sager undersøger nogle betydningsfulde procesretlige problemstillinger, der er helt uomtalt i retsplejeloven: Navnlig hvornår den almindelige bevisbyrderegel fraviges ved omvendt eller delt bevisbyrde på grundlag af præsumptioner eller formodninger. Bogen vurderer desuden modbevis, herunder hvilken forskel der er på modbevis og omvendt bevisbyrde, ligesom den analyserer bevisstyrkekravet i dansk retspraksis. Endelig påpeger bogen det bemærkelsesværdige forhold, at domstolene som alternativ til omvendt bevisbyrde til dels ud fra de samme synsvinkler kan lempe de almindelige bevisstyrkekrav. Erik Hørlyck er advokat og fungerer ofte som voldgiftsdommer. Han blev i 2015 æresdoktor ved Aarhus Universitet.

Ingen adgang

Christian Dahlager

Civile Retssager gennemgår de processuelle regler for anlæggelse og behandling af retssager, både processens formelle regler og den konkrete håndtering af sagernes førelse. Beskrivelsen af reglerne er suppleret med udførlige henvisninger til domspraksis og praktiske eksempler, herunder på udformning af påstande og fremgangsmåde ved vidneafhøringer. Den er opdateret med de seneste ændringer i civilprocessen, navnlig reglerne om syn og skøn og ændringerne i appelreglerne. Civile Retssager er en håndterbar og overskuelig fremstilling af civilprocessens regler og praktiske udførsel, suppleret med eksempler og afgørelser fra domspraksis. Civile Retssager henvender sig til studerende, praktikere og andre, der har brug for at få en grundlæggende forståelse af dét at føre en retssag, både processens formelle sider og praktiske gennemførsel.

Ingen adgang

Retssager (1. udg.)

Civilprocessens grundbegreber

Erik Werlauff

Velkommen til mine forelæsninger i civilprocessens grundbegreber! Normalt holder vi det talte ord reserveret for procedurer, tilkendegivelser og forelæsninger, og det skrevne ord reserveret for processkrifter, domme/kendelser og artikler/bøger. Men i »RETSSAGER – civilprocessens grundbegreber«, som er en processuel parallel til min formueretlige bog »SKYLDFORHOLD – obligationsrettens grundbegreber«, har jeg flyttet det talte ord over i bogformen, idet jeg har indtalt mine forelæsninger og ladet dem udskrive, og hermed udgives de efter en nænsom redigering. Vel mødt i auditoriet – i det følgende vil jeg med det talte ord søge at føre dig gennem reglerne om borgerlige retssager – tvistemål, som de tidligere kaldtes. Det er ikke afgørende, om du er studerende, der stifter dit første bekendtskab med civilprocessen, eller om du er en erfaren praktiker, der blot vil repetere stoffet og genvinde det overblik, som vi alt for ofte mister, når vi dag efter dag dykker ned i detaljerne.