Alle titler

Viser 1 - 10 af 9,560 resultater for

  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Indholdsniveau (Kapitler/Artikler) x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Lone Wandahl Mouyal

Ruslands svar på sanktioner pålagt af USA og EU som følge af Ukraine-krigen indeholder bl.a. ny lovgivning og dekreter med restriktioner, kontrol og potentiel beslaglæggelse og ekspropriation af udenlandsk ejendom. Artiklen analyserer de økonomiske relationer mellem Danmark og Rusland på området for investeringsbeskyttelse med særlig fokus på den bilateral investeringsbeskyttelsesaftale, som blev indgået mellem Danmark og Rusland i 1993.

Ingen adgang

Therese Strand

This article discusses the EU proposal for a new Directive on Corporate Sustainable Due Diligence that was made public in February 2022. It reviews the content of the new draft Directive compared with the two previous separate initiatives on due diligence and directors’ duties that constitute its base. Parallel, the article highlights problems that still remain, particularly regarding the corporate governance part. Finally, the article discusses the reactions that the draft Directive has so far given rise to. The article is a follow-up to a previous article; ‘EU and Sustainable Corporate Governance’, that was published in NTS no.3 2021 and which reviews the earlier EU proposal on directors’ duties in greater detail.

Ingen adgang

Jørn Vestergaard

I den aktuelle FE-sag indgår der anklager om læk af kvalificerede statshemmeligheder. Der er rejst sigtelse for over­trædelse af straffelovens § 109 mod den hidtidige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og mod en tidligere forsvarsminister, som fortsat er medlem af Folketinget. Paragraffens fortolkning har givet anledning til tvivl. I artiklen belyses dens oprindelse og rækkevidde. Det påvises, at den har et snævert anvendelsesområde. Indledningsvis opridses hovedpunkterne i den vidt forgrenede sag.

Ingen adgang

Ole Terkelsen og Søren Højgaard Mørup

I artiklen argumenteres for, at en række forvaltningsretlige grundsætninger om bl.a. hjemmel, saglighed, lighed, proportionalitet og berettigede forventninger gælder, når der træffes forvaltningsretlige afgørelser, uanset om afgørelsen træffes af en offentlig myndighed eller af en privat juridisk person.

Fodnoter

1

. Med udtrykket forvaltningsretlig afgørelse sigter vi ikke direkte til forvaltningslovens afgørelsesbegreb, men til de samme retsakter, som afgørelsesbegrebet omfatter, dvs. navnlig forvaltningsakter, der udstedes med hjemmel i lov.

Ingen adgang

Louise Damkjær Christensen

In both financial law and company law, how we should treat security tokens in relation to initial coin offerings is potentially problematic. This paper examines the legal qualification of security tokens in financial law and the derived consequences it should have for the treatment of security tokens in company law. Through an analysis of the applied approaches in the US and the EU it is argued that both jurisdictions prioritise function over form in the assessment of tokens. This leads to the conclusion that within the EU, security tokens are covered by the definition of transferable securities in Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU. It is further concluded that this legal qualification should in most cases be applied within company law as the difference between transferable securities and company shares and other financing instruments available to the company is insignificant. Finally, it is recommended that the supervisory authorities in the EU centralise their activities to a higher degree in order to achieve greater harmonisation across Member States.

Ingen adgang

Ny lovgivning – Danmark

Perioden 18. januar 2022-22. marts 2022

Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch

Ingen adgang

Ny lovgivning – EU

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (mars-april 2022)

Erik Sjöman

Ingen adgang

Ny lovgivning – Norge

F.o.m. 1. mars 2022 – t.o.m. 1. mai 2022

Kari Birkeland og Tore Bråthen