Alle titler

Viser 1 - 10 af 1,635 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Ingen adgang

Peter Biering og Klavs A. Holm

Det samlede EU-traktatgrundlag består af Traktaten om Den Europæiske Union (EU-Traktaten eller TEU) og Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde (EUF-Traktaten eller TEUF) med tilhørende protokoller og erklæringer. De to traktater har samme juridiske værdi, men Lissabon-Traktaten indebærer, at Unionen træder i stedet for Det Europæiske Fællesskab (Traktaten om Det Europæiskes Fællesskab eller TEF), som ophører med at eksistere. Ligesom alle tidligere traktatændringer (bortset fra den hedengangne forfatningstraktat) er Lissabon-Traktaten en ændringstraktat, der ændrer og supplerer den oprindelige Rom-Traktat fra 1957. Den betegnes Lissabon-Traktaten fordi den blev undertegnet af EU’s stats- og regeringschefer på det Europæiske Råds møde den 13. december 2007 i Lissabon. Den trådte i kraft den 1. december 2009.