Alle titler

Viser 1 - 10 af 17 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Kapitel 8. Fremmed ret

(Side 235 – 244)

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Kapitel 7. Tvangspermutation

(Side 209 – 234)

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Christian Andersen-Mølgaard og Rasmus Kristian Feldthusen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer: Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen, Oprindelige mangler, Umulighed, Stifterens vilje, Udvidelse af formålsbestemmelser, Ekstraordinære dispositioner, Statusskifte, Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde, Tvangspermutation, Fremmed ret. Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde. Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Ingen adgang

Kapitel 5. Buyouts

(Side 147 – 198)

Tomas Krüger Andersen

Bogen indeholder en introduktion til private equity transaktioner. Transaktionerne, de centrale aftaler som regulerer disse transaktioner, parternes løbende samarbejde og den stadig stigende offentlige og private regulering af branchen beskrives i titlen. Rammerne for beskrivelsen af de enkelte transaktioner udgøres af: samspillet mellem de enkelte private equity fondes egen fundraising; struktureringen af disse fondes investeringer i porteføljeselskaber; og fondenes efterfølgende exits.