Alle titler

Viser 81 - 90 af 9,560 resultater for

  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kristian Graven Nielsen

Ingen adgang

Anmeldelse: Paul Krüger Andersen - Aktie- og anpartsselskabsret

15. udgave, under medvirken af Peter Krüger Andersen, Djøf Forlag, 2021, 745 s.

Hanne Søndergaard Birkmose

Ingen adgang

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Hvis medarbejdere kommer til skade under sociale og frivillige firmaarrangementer, er det så en arbejdsskade? Det var spørgsmålet i en sag, hvor en medarbejder kom til skade under DHL Stafetten. Landsretten slog fast, at der ikke var tale om en arbejdsskade, fordi virksomheden ikke havde fået reklame ud af stafetten, eksempelvis via sociale medier, og medarbejderen ikke var underlagt instruktion.

Ingen adgang

Felix Holten Fröhlich, Cecilie Kruse, og Jesper Kirstein

Vold er en fast del af arbejdsmiljøet for danske dørmænd. Det afføder en række retlige spørgsmål, såsom: I hvilket omfang må en dørmand anvende fysisk magt? Hvilke konsekvenser skal det have, når en dørmand uberettiget anvender fysisk magt? Og hvilke særlige hensyn gør sig gældende, når der begås vold mod en dørmand i funktion? I denne artikel behandles disse og en række andre spørgsmål, som »dørmandssager« kan rejse.

Ingen adgang

»En god overgang til voksenlivet«

– støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Eva Naur og Caroline Adolphsen

Artiklen behandler kommunens forpligtelse til at sikre en god overgang fra børne- til voksenreglerne, når børn og unge med kontinuerlig brug for hjælp overgår fra barne- til voksenlivet. Overgangen indebærer en alvorlig risiko for, at de unge oplever et rettighedstab ved overgangen, hvis kommunerne ikke er dygtige til at håndtere det forhold, at de skal visitere til hjælpen, før den unge er myndig og dermed selv kan ansøge om den. De retlige udfordringer, det kan give, analyseres med henblik på at vurdere, hvordan kommunerne skal håndtere overgangen for at sikre, at den unge ikke står uden hjælp i overgangsperioden. Fokus er på spørgsmålet om, hvordan man sikrer de unges ret til inddragelse og selvbestemmelse vedrørende spørgsmål om bolig og funktionskompenserende støtte, mens relationen til beskæftigelsesområdet kun berøres overfladisk.

Ingen adgang

Karsten Engsig Sørensen

In 2021, there were not the usual judgments concerning the free movement of companies and the service directive. On the other hand, there were several judgments interpreting secondary law, in particular the rules applicable to listed companies. Several of these cases address procedural aspects of national law, where the Court is focussed on ensuring that the Member States observe the principles of equivalence and effectiveness as well as the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Ingen adgang

Peter Heyn Nielsen

Grundlovens § 38, der angår statsministres åbningstaler, forbigås generelt i dansk statsret. Det er hensigten med denne artikel at skabe klarhed omkring intentioner, forarbejder og praksis mht. statsministres åbningstaler i Folketinget. Statsministerens åbningstale blev grundlovsfæstet i 1953, men før da holdt statsministre også åbningstaler, og endnu før da var der undertiden trontaler afholdt af skiftende konger. Åbningstalen blev fra 1925 langsomt en sædvane, hvor hensigten oprindeligt dels var at tage et opgør med kongemagten, og dels at skabe en ceremoni ved det årlige åbningsmøde, der samtidig kunne danne grundlag for en principiel debat. I dag afgives en del af åbningstalen skriftligt iht. samme grundlovsparagraf, således at statsministeren har en central dagsordensættende rolle ifm. folketingsårets start.

Ingen adgang

Paul Davies, Guido Ferrarini, Klaus J Hopt, Adam, Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Markus Roth, Michael Schouten, Rolf Skog, Martin Winner, og Eddy Wymeersch