Alle titler

Viser 81 - 90 af 735 resultater for :

  • Arbejdsmiljøret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring, der havde været ude for en alvorlig ulykke. Medarbejderen havde tilsidesat basale sikkerhedshensyn ved kørslen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at virksomheden havde fået et påbud af Arbejdstilsynet for samme ulykke.

Ingen adgang

Nyt fra At, BFA’er mv.

Gert Fuursted

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Kan virksomheder blive ansvarlige for en medarbejders ulykke, hvis de ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med en anden virksomheds arbejde? Svaret var ja i en ny sag, hvor en virksomhed, der var ansvarlig for sikkerheden på en byggeplads, ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Da en anden virksomhed ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn, blev begge virksomheder ansvarlige for ulykken.

Ingen adgang

Nyt fra At, BFA’er mv.

Gert Fuursted

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann