Alle titler

Viser 81 - 90 af 722 resultater for :

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Regler

Hans Madsen og Simon Sønderby Hansen

Ingen adgang

Kapitel 2. Afhandlingens metodiske valg

(Side 55 – 88)

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.

Ingen adgang

Del IV. Afrunding

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.

Ingen adgang

Afrunding

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.

Ingen adgang

Del III. Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.

Ingen adgang

Kapitel 8. Chartrets beskyttelse af privatliv og personoplysninger

(Side 251 – 288)

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.

Ingen adgang

Kapitel 9. Databeskyttelsesforordningens grundlæggende principper for behandling

(Side 289 – 327)

Lisa Hjerrild

Retlige rammer for fjernaflæste elmålere er den første juridiske fremstilling af hjemmelsgrundlaget for fjernaflæste elmålere. Til grund for denne fremstilling ligger forfatterens ph.d.-afhandling, hvori forholdet mellem anvendelsen af fjernaflæste elmålere og retten til beskyttelse af privatliv og personoplysninger undersøges. Bogen behandler balancen mellem hensynet til fællesskabet (energirettens værn om elforsyningssikkerhed, kritisk infrastruktur og klimamål) på den ene side og på den anden side hensynet til individet (respekten for privatlivets fred og databeskyttelse). Fra et energiretligt udgangspunkt undersøges det, hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere i dansk ret er hjemlet, og hvordan anvendelsen af fjernaflæste elmålere forenes med retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, sådan som de er sikret i databeskyttelsesforordningen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Retlige rammer for fjernaflæste elmålere henvender sig til alle, som arbejder med juridiske forhold i energisektoren eller med den retlige ramme for intelligente målersystemer og smart homeprodukter som led i den grønne omstilling. Forfatteren er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og har bl.a. beskæftiget sig med energiret, databeskyttelses- og privatlivsret samt offentlig ret.