Alle titler

Viser 21 - 25 af 25 resultater for :

  • Retsafgifter x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Lisa Rising

Siden 3. udgaven af lovkommentaren fra 2003 er der sket væsentlige ændringer på området, især for de civile sagers vedkommende. Retsafgiftsreglerne er båret af både retssik­kerhedsmæssige, fiskale og procesøkonomiske hensyn og har således bred samfundsmæssig betydning for borger­nes og virksomhedernes adgang til domstolene, som det centrale konfliktløsningsforum. Hensynet til både at sikre indtægter til staten, at sikre den grundlovsregulerede ret til domstolsprøvelse af myndighedernes afgørelser af ofte indgribende karakter, kreditorers udgifter til inddrivelse af små krav uden uforholdsmæssige omkostninger og en vis udgiftsdækning til statens udgifter til domstolene afspejles forskelligt i de konkrete afgiftsregler. Med denne nye og op­daterede lovkommentar følges op på de lovændringer, der er trådt i kraft, herunder med gengivelse af relevante forar­bejder og praksis på området. Retsafgiftsloven med kommentarer er udarbejdet af Lisa Ri­sing, administrationschef ved Højesteret.

Ingen adgang

Lisa Rising

Siden 3. udgaven af lovkommentaren fra 2003 er der sket væsentlige ændringer på området, især for de civile sagers vedkommende. Retsafgiftsreglerne er båret af både retssik­kerhedsmæssige, fiskale og procesøkonomiske hensyn og har således bred samfundsmæssig betydning for borger­nes og virksomhedernes adgang til domstolene, som det centrale konfliktløsningsforum. Hensynet til både at sikre indtægter til staten, at sikre den grundlovsregulerede ret til domstolsprøvelse af myndighedernes afgørelser af ofte indgribende karakter, kreditorers udgifter til inddrivelse af små krav uden uforholdsmæssige omkostninger og en vis udgiftsdækning til statens udgifter til domstolene afspejles forskelligt i de konkrete afgiftsregler. Med denne nye og op­daterede lovkommentar følges op på de lovændringer, der er trådt i kraft, herunder med gengivelse af relevante forar­bejder og praksis på området. Retsafgiftsloven med kommentarer er udarbejdet af Lisa Ri­sing, administrationschef ved Højesteret.

Ingen adgang

Lisa Rising

Siden 3. udgaven af lovkommentaren fra 2003 er der sket væsentlige ændringer på området, især for de civile sagers vedkommende. Retsafgiftsreglerne er båret af både retssik­kerhedsmæssige, fiskale og procesøkonomiske hensyn og har således bred samfundsmæssig betydning for borger­nes og virksomhedernes adgang til domstolene, som det centrale konfliktløsningsforum. Hensynet til både at sikre indtægter til staten, at sikre den grundlovsregulerede ret til domstolsprøvelse af myndighedernes afgørelser af ofte indgribende karakter, kreditorers udgifter til inddrivelse af små krav uden uforholdsmæssige omkostninger og en vis udgiftsdækning til statens udgifter til domstolene afspejles forskelligt i de konkrete afgiftsregler. Med denne nye og op­daterede lovkommentar følges op på de lovændringer, der er trådt i kraft, herunder med gengivelse af relevante forar­bejder og praksis på området. Retsafgiftsloven med kommentarer er udarbejdet af Lisa Ri­sing, administrationschef ved Højesteret.

Ingen adgang

Retsafgiftsloven (4. udg.)

med kommentarer

Lisa Rising

Siden 3. udgaven af lovkommentaren fra 2003 er der sket væsentlige ændringer på området, især for de civile sagers vedkommende. Retsafgiftsreglerne er båret af både retssik­kerhedsmæssige, fiskale og procesøkonomiske hensyn og har således bred samfundsmæssig betydning for borger­nes og virksomhedernes adgang til domstolene, som det centrale konfliktløsningsforum. Hensynet til både at sikre indtægter til staten, at sikre den grundlovsregulerede ret til domstolsprøvelse af myndighedernes afgørelser af ofte indgribende karakter, kreditorers udgifter til inddrivelse af små krav uden uforholdsmæssige omkostninger og en vis udgiftsdækning til statens udgifter til domstolene afspejles forskelligt i de konkrete afgiftsregler. Med denne nye og op­daterede lovkommentar følges op på de lovændringer, der er trådt i kraft, herunder med gengivelse af relevante forar­bejder og praksis på området. Retsafgiftsloven med kommentarer er udarbejdet af Lisa Ri­sing, administrationschef ved Højesteret.

Ingen adgang

Lisa Rising

Siden 3. udgaven af lovkommentaren fra 2003 er der sket væsentlige ændringer på området, især for de civile sagers vedkommende. Retsafgiftsreglerne er båret af både retssik­kerhedsmæssige, fiskale og procesøkonomiske hensyn og har således bred samfundsmæssig betydning for borger­nes og virksomhedernes adgang til domstolene, som det centrale konfliktløsningsforum. Hensynet til både at sikre indtægter til staten, at sikre den grundlovsregulerede ret til domstolsprøvelse af myndighedernes afgørelser af ofte indgribende karakter, kreditorers udgifter til inddrivelse af små krav uden uforholdsmæssige omkostninger og en vis udgiftsdækning til statens udgifter til domstolene afspejles forskelligt i de konkrete afgiftsregler. Med denne nye og op­daterede lovkommentar følges op på de lovændringer, der er trådt i kraft, herunder med gengivelse af relevante forar­bejder og praksis på området. Retsafgiftsloven med kommentarer er udarbejdet af Lisa Ri­sing, administrationschef ved Højesteret.