Alle titler

Viser 11 - 20 af 9,560 resultater for

  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Ny praksis – Danmark

Perioden 18. januar-22. marts 2022

Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch

Ingen adgang

Ny praksis – Norge

F.o.m. 21. august 2021 t.o.m. 1. mars 2022

Tore Bråthen og Inger Julie Aasland

Ingen adgang

Royalties for computerprogrammer

– kan udenlandske selskaber kildebeskattes i Danmark?

Søren Fur Boje

Dansk kildebeskatning af royalties giver hjemmel til beskatning af udenlandske selskabers royaltyindtægter fra kilder i Danmark. Kildebeskatning er et af de mange værn mod skatteflugt. Tankegangen med kildelandsbeskatning er blandt andet at eliminere vilkårlig overskudsflytning, ved at skatten indeholdes ved kilden og dermed beskattes i det indtægtsskabende land. I artiklen undersøges, om der er hjemmel til kildelandsbeskatning af royalties for computerprogrammer. Det konkluderes, at en sådan hjemmel ikke findes i tilfælde, hvor betalingen for computerprogrammet kvalificeres som en betaling for en ophavsret. Det anføres i artiklen, at en sådan hjemmel bør indsættes.

Ingen adgang

Jens Andreasson og Erik Lidman

Inthisarticle,we present a mapping of the regulation of the primary and secondary market for corporate bonds in Sweden. We particularly focus on issues of transparency, including prospectus rules, issuers financial information, disclosure of insider information, and equal treatment of bondholders. We then analyse to what extent the regulation secures transparency and equal treatment of bondholders. Our analysis shows a number of issues that deserve attention from policy makers, such as the information given to investors in an issuance in the primary market, the requirement for transparency on trade and pricing, and guidance on how to apply the principle of equal treatment of bondholders in a number of situations. Further research is also needed to better understand how corporate bond issuers should interpret the market abuse regulation’s requirement for disclosure of insider information, and on the role and risks for market makers.

Fodnoter

1

. Denna artikel bygger på texten En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden i Festskrift till Rolf Skog, Norstedts juridik 2021, och forskningen har möjliggjorts av finansiering från Nasdaq Nordic Foundation som vi är ytterst tacksamma för. Vi är tacksamma för de synpunkter vi fått från olika håll på den artikeln. Vi vill särskilt tacka juris doktor Per Henriksson för värdefulla synpunkter. Den i det följande presenterade undersökningen är vidare en del av ett större forskningsprojekt kring den nordiska obligationsmarknaden, Principles for a Regulation of the Swedish Corporate Bond Markets, som även det finansieras av Nasdaq Nordic Foundation. Att kartlägga regleringen av den svenska företagsobligationsmarknaden utgör del ett i detta forskningsprojekt.

2

. Juris doktor, universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

3

. Docent, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg och Handelshögskolan i Stockholm, samt avdelningsledare för Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholm Centre for Commercial Law.