Alle titler

Viser 91 - 100 af 9,560 resultater for

  • Type: Artikel x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Henrik Udsen

Medudgangspunkt i vejledninger og praksis fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet drøfter artiklen den dataansvarliges mulighed for at vælge mellem behandlingsgrundlagene i databeskyttelsesforordningens art. 6, når flere af grundlagene potentielt kan dække den konkrete behandling af personoplysninger. Det konkluderes, at samtykke i de fleste situationer ikke vil være det korrekte behandlingsgrundlag, hvis andre behandlingsgrundlag også kan finde anvendelse, hvorimod der som udgangspunkt vil være valgfrihed mellem de øvrige behandlingsgrundlag. Herefter drøftes med udgangspunkt i samtykket, om den dataansvarlige kan skifte behandlingsgrundlag og fortsætte behandlingen, hvis behandlingen oprindeligt burde være sket på baggrund af det behandlingsgrundlag, der ønskes skiftet til. Der argumenteres for, at besvarelsen med fordel kan tage udgangspunkt i forordningens art. 17 om sletning, hvilket fører til, at den dataansvarlige i mange situationer vil kunne fortsætte behandlingen. Det konkluderes endvidere, at det ikke har noget betydning for spørgsmålet, om samtykket er gyldigt eller ugyldigt, og at den registrerede gyldigt vil kunne acceptere et skift af behandlingsgrundlag, som ellers ikke ville være tilladt. Artiklen rundes af med nogle mere generelle betragtninger om det konkrete emne som et eksempel på, hvordan databeskyttelsesretten løbende udvikles, men også at man skal være varsom med at udvikle nye forpligtelser på et område, der i forvejen er præget af stor kompleksitet.

Fodnoter

1

. Forfatteren er næstformand i Datarådet. Alle synspunkter fremlagt i artiklen er alene udtryk for forfatterens personlige opfattelse.

Ingen adgang

Peter Vedel Kessing og Linda Kjær Minke

Siden terrorangrebet i København i 2015 er Kriminalforsorgens retningslinjer og praksis for gennemførelse af kropsvisitationer i fængsler blevet væsentligt skærpet. Indsatte i lukkede fængsler udsættes dagligt for kropsvisitation – nogle flere gange dagligt. De skal tage alt tøjet af, fremvise fodsåler og armhuler, løfte op i håret og dreje rundt. Nogle skal åbne munden og sætte sig på hug mhp. visuel oral og anal inspektion. Artiklen undersøger denne praksisændring, og det konkluderes, at den nuværende praksis for gennemførelse af kropsvisitationer på flere områder ikke har hjemmel i straffuldbyrdelsesloven og er i strid med menneskeretlige krav.

Ingen adgang

Wilhelm Lüning

Ingen adgang

Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch

Ingen adgang

Ny lovgivning – EU

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (november 2021-februari 2022)

Erik Sjöman

Ingen adgang

Ny praksis – Danmark

Perioden 18. september 2021-17. januar 2022

Christian Th. Kjølbye og Lars Bunch

Ingen adgang

Ny praksis – Norge

F.o.m 21. august 2021 t.o.m. 1. mars 2022

Kari Birkeland og Tore Bråthen

Ingen adgang

Gert Fuursted

Ingen adgang

Katarina Skafte Guttmann