Alle titler

Viser 1 - 10 af 4,545 resultater for

  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Indholdsniveau (Kapitler/Artikler) x
  • Arkiv: Arkiv x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Lov om rettens pleje

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718, 741 og 753 af 13. juni 2023. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 som ændret lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 og 753 af 13. juni 2023. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2023, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

Ingen adgang

Register til retsplejeloven

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718, 741 og 753 af 13. juni 2023. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 som ændret lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 og 753 af 13. juni 2023. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2023, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

Ingen adgang

Register til straffeloven

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718, 741 og 753 af 13. juni 2023. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 som ændret lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 og 753 af 13. juni 2023. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2023, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

Ingen adgang

Straffeloven

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022 som ændret ved lov nr. 718, 741 og 753 af 13. juni 2023. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 som ændret lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023 og lov nr. 741 og 753 af 13. juni 2023. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2023, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

Ingen adgang

Kapitel 26 - 30 (Ophævet) §§ 142 – 162 (Ophævet)

(Side 786)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

Ingen adgang

Kapitel 36. Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning m.v. (§§ 196 – 210)

(Side 901 – 952)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

Ingen adgang

Kapitel 24. Algoritmisk handel m.v. (§§ 135 – 140 a)

(Side 753 – 778)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

Ingen adgang

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner (§§ 1 – 7)

(Side 181 – 262)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

Ingen adgang

Kapitel 15. CO2-auktioneringsplatform (§§ 84 – 85)

(Side 621 – 626)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.

Ingen adgang

Kapitel 41. Digital kommunikation (§§ 244 – 246)

(Side 1129 – 1136)

Jesper Lau Hansen

Denne lovkommentar til Kapitalmarkedsloven afløser forfatterens kommentar til Værdipapirhandelsloven, der udkom årligt fra 2004 til 2017. Fremover findes den også i abonnement på jurabibliotek.dk hvor den opdateres to gange årligt. Det er håbet med denne lovkommentar, som det var med forgængeren, at lette arbejdet med kapitalmarkedsret og gøre det lidt mere overskueligt. Selvom fokus naturligvis er på selve kapitalmarkedsloven, søges læseren gjort opmærksom på de andre retskilder, der også er relevante, og som må inddrages for at få det rette indtryk af gældende ret.