Alle titler

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

  • Beskatning af fast ejendom x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Arkiv x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Henrik Peytz

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er en traditionelt opbygget lovkommentar til ejendomsavancebeskatningsloven, og kan understøtte arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster, samt henvisninger til litteraturen. Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er ajourført indtil 31. august 2015.

Ingen adgang

Introduktion

(Side 25 – 39)

Henrik Peytz

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er en traditionelt opbygget lovkommentar til ejendomsavancebeskatningsloven, og kan understøtte arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster, samt henvisninger til litteraturen. Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er ajourført indtil 31. august 2015.

Ingen adgang

Henrik Peytz

Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er en traditionelt opbygget lovkommentar til ejendomsavancebeskatningsloven, og kan understøtte arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster, samt henvisninger til litteraturen. Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer er ajourført indtil 31. august 2015.