Alle titler

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

  • Retssociologi x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Lovene og livet (6. udg.)

Lovene og livet (6. udg.)

En retssociologisk grundbog

Jørgen Dalberg-Larsen og Bettina Lemann Kristiansen

"Lovene og livet" er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssocio logien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund. I denne 6. udgave er der bl.a. lagt vægt på at belyse tendensen til rettens globalisering. Herudover er en række nye undersøgelser og nogle nyere teorier om rettens rolle nationalt og internationalt blevet behandlet, ligesom der er sket en generel ajourføring af bogens indhold. Jørgen Dalberg-Larsen er dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet. Bettina LemannKristi ansen er ph.d. og professor i retssociologi ved Aarhus Universitet.

Gratis adgang
Omslag Social retfærdighed (1. udg.)

Social retfærdighed (1. udg.)

Udkast til en retslære for socialt arbejde

Peter Høilund

I denne afhandling flyder mine interesser gennem mange år sammen. Jeg søger at anvende juridiske, socialfilosofiske og retssociologiske tilgange i en analyse af førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Hermed viderefører jeg det arbejde, som jeg påbegyndte i begyndelsen af 1990erne og som resulterede i bøgerne Retsanvendelsens etik fra 1995 og Socialretsfilosofi fra 2000. Særlig betydning har et af Socialministeriet finansieret projekt – Anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i det sociale arbejde med de svagest stillede – haft, som jeg gennemførte i perioden 2001 – 2004, sammen med min kollega Søren Juul. Dette projekt førte bl.a. til omfattende studier af den nyeste teori fra Frankfurterskolen og et afklarende empirisk studie i to kommuner. Resultatet er publiceret med bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde i april 2005.