Alle titler

Viser 1 - 10 af 740 resultater for :

  • Arbejdsmiljøret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Medarbejdere indberetter om psykisk arbejdsmiljø til Datatilsynet

Den Nationale Whistleblowerordning hos Datatilsynet har i 2023 fået et stigende antal indberetninger. Der er særligt kommet indberetninger om det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdere vælger derfor at bruge Datatilsynets ordning frem for virksomhedens interne ordning, hvilket kan være problematisk for virksomhederne.

Ingen adgang

Nyt fra Arbejdstilsynet, klip fra BFA’er m.v.

Gert Fuursted

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

⁠⁠⁠Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste

Virksomheder og forsikringsselskaber kan stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de på forsvarligt grundlag udøver et rimeligt skøn over medarbejderens fremtidige erhvervsevnetab samt betaler erstatning. Højesteret har i to nye sager slået fast, at det både gælder i sager, der udelukkende er omfattet af erstatningsansvarsloven (rene EAL-sager), og i sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven (differencekravssager).

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Regler

Jacob Brandt