Alle titler

Viser 101 - 110 af 735 resultater for :

  • Arbejdsmiljøret x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Arkiv + Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Når der sker en arbejdsskade på en byggeplads, opstår der ofte et spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for ulykken. Det skyldes blandt andet, at bygherren har en særlig forpligtelse til at sørge for, at der ikke sker nogen arbejdsulykker på byggepladsen. I en ny sag har landsretten slået fast, at en bygherre, som havde sørget for at få rådgivning, ikke var ansvarlig for en medarbejders arbejdsulykke. Den rådgivende virksomhed var heller ikke ansvarlig, men det kunne måske have været anderledes, hvis medarbejderen havde sørget for et syn og skøn.

Ingen adgang

Nyt fra Arbejdstilsynet, fra BFA’er mv.

Gert Fuursted

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over nye love og regler

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Oversigter over seneste lovforslag

Katarina Skafte Guttmann

Ingen adgang

Domme og afgørelser

Søren Hessellund Klausen og Cecillie Cathrine Groth Henriksen

Landsretten har i en ny sag taget stilling til, om en virksomhed var ansvarlig for de seksuelle krænkelser, som en medarbejder var udsat for under sit arbejde og i sin fritid, og om virksomheden lovligt kunne opsige medarbejderen efter hendes sygemelding. Landsretten fastslog, at virksomheden ikke var ansvarlig for de krænkelser, som var sket uden for arbejdstiden. Virksomheden var derimod ansvarlig for sexchikanen, som havde fundet sted under arbejdet, og kunne ikke lovligt opsige medarbejderen.

Ingen adgang

Nyt fra At, BFA’er, NFA mv.

Gert Fuursted

Ingen adgang

Oversigt over domme og afgørelser

Katarina Skafte Guttmann