Tidsskrift for Miljø

Ingen adgang

Fagligt tidsskrift, der holder dig ajour med lovgivningen og retsudviklingen på hele miljøområdet og giver dig indblik i, hvordan lovgivningen anvendes i praksis. Tidsskriftet omhandler miljø, energi, arbejdsmiljø samt ekstern rapportering. Artiklerne skrives af praktikere med mange års erfaring på området.

Tidsskriftet udkommer 12 gange årligt. 

Adgang til fuld tekst

Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres

Arbejdstilsynet har lavet en ny kampagne, der fokuserer på digital chikane på arbejdspladsen. Kampagnen er med til at understrege vigtigheden af virksomheders pligt til at forebygge og håndtere digital chikane, hvis det opstår. Hvis virksomheder ikke husker den digitale chikane, kan de risikere at blive erstatningsansvarlige for psykiske arbejdsskader som følge af digital chikane.

Arbejdstilsynet kom med en ny vejledning i februar 2023 om uklare og modstridende krav i arbejdet. Den tydeliggør, at virksomheder skal lave forebyggende tiltag, så medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet. Ikke alle tiltag er gode nok – de skal være effektive.

 

  • Ellen Margrethe Basse (artikler)
  • Peter Pagh (artikler)
  • Håkun Djurhuus & Jacob Brandt (miljø)
  • Søren Hessellund Klausen og Gert Fuursted (arbejdsmiljø)
  • Hans Madsen (energi)

 

 

  • Luk
  • Udvid