Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Digital chikane på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres

Arbejdstilsynet har lavet en ny kampagne, der fokuserer på digital chikane på arbejdspladsen. Kampagnen er med til at understrege vigtigheden af virksomheders pligt til at forebygge og håndtere digital chikane, hvis det opstår. Hvis virksomheder ikke husker den digitale chikane, kan de risikere at blive erstatningsansvarlige for psykiske arbejdsskader som følge af digital chikane.

  • Luk
  • Udvid