Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Arbejdstilsynet kom med en ny vejledning i februar 2023 om uklare og modstridende krav i arbejdet. Den tydeliggør, at virksomheder skal lave forebyggende tiltag, så medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af uklare og modstridende krav i arbejdet. Ikke alle tiltag er gode nok – de skal være effektive.

  • Luk
  • Udvid