Det juridiske slag om Amager Fælled fortsætter

med kommentarer til byrettens kendelse om opsættende virkning af sagsanlæg mod Miljø- og Fødevareklagenævnet

i Tidsskrift for Miljø
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Denne artikel omhandler den seneste udvikling i den på mange måder juridisk skelsættende kamp mellem miljøforeningen Amager Fælled Venner på den ene side og bygherren Fælled By P/S, Københavns Kommune og Miljø- og Fødevareklagenævnet på den anden side. Blandt de seneste udviklinger i sagen er, at Københavns Byret i oktober afviste den justifikationssag, som Amager Fælleds Venner havde anlagt mod bygherren som opfølgning på byrettens kendelse om forbud i MRF 2021.305 samt Københavns Byrets kendelse fra december 2022, hvor Amager Fælleds Venner i sagsanlæg mod Miljø- og Fødevareklagenævnet fik medhold i anmodning om opsættende virkning af sagsanlæg. Både dommen og kendelsen er anket til landsretten, hvorfor det følgende alene tilsigter at belyse nogle af de principielle juridiske problemer, som sagen rejser og landsretten skal tage stilling til, men uden et forsøg på en vurdering af sagernes udfald. Som det vil fremgå er slaget om Amager Fælled ikke alene spektakulær, men vedrører også flere principielle juridiske spørgsmål, hvor udfaldet kan få betydning for en række andre klagesager.

Fodnoter

1

. Artiklen er en omarbejdning af et indlæg, som jeg holdte den 5. januar 2023 på arrangement om nye domme afholdt af Selskab for Dansk Miljøret.

  • Luk
  • Udvid