Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring, der havde været ude for en alvorlig ulykke. Medarbejderen havde tilsidesat basale sikkerhedshensyn ved kørslen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at virksomheden havde fået et påbud af Arbejdstilsynet for samme ulykke.