Domme og 
afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Hvis medarbejdere kommer til skade under sociale og frivillige firmaarrangementer, er det så en arbejdsskade? Det var spørgsmålet i en sag, hvor en medarbejder kom til skade under DHL Stafetten. Landsretten slog fast, at der ikke var tale om en arbejdsskade, fordi virksomheden ikke havde fået reklame ud af stafetten, eksempelvis via sociale medier, og medarbejderen ikke var underlagt instruktion.