Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Arbejdsgivere kan blive erstatningsansvarlige for medarbejderes psykiske arbejdsskader, som opstår på grund af mobning på arbejdspladsen. Det er blevet bekræftet i en sag fra Vestre Landsret, hvor en medarbejder i en længere periode var blevet ydmyget, chikaneret og udsat for gruppemobning. Landsretten slog fast, at kommunen ikke effektivt havde forhindret mobningen af medarbejderen. Kommunen skulle derfor betale et millionbeløb i erstatning til medarbejderen.