De nationale myndigheders administration af EU-forordningen om transport af dyr – herunder om forskelle ift. kontrol og sanktionering

i Tidsskrift for Miljø
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

I artiklen behandles medlemsstaternes nationale myndigheders administrative kontrol af dyretransport og fastsættelsen af sanktioner for overtrædelser af transportreglerne i lyset af de krav og principper, der gælder efter EU’s forordning om transport af dyr. Der er fokus på at beskrive og forklare de forskelle, der er tale om både i forhold til anvendelsen af forordningens regler og i forhold til sanktionering af overtrædelser, ligesom der ses på de problemer, som forskellene giver anledning til. I forlængelse heraf overvejes der mulige løsninger på de afdækkede problemer.

(Denne artikel er fagfællebedømt.)

  • Luk
  • Udvid