Arbejdsmiljørisici for online platformsarbejdere i et juridisk perspektiv

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Denne artikel behandler et arbejdsmiljøretligt perspektiv på online platformsarbejde.

Det er artiklens formål at undersøge om den danske arbejdsmiljølov i sin nuværende udformning er egnet til at beskytte platformsarbejderne mod sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, eller om der er behov for tilpasning af reglerne.

  • Luk
  • Udvid