Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

En medarbejder fremsatte et krav på yderligere erstatning, mere end et år efter at landsretten havde stadfæstet byrettens deldom, hvorefter medarbejderen blev tilkendt erstatning og godtgørelse som følge af en arbejdsulykke. Højesteret udtalte, at landsrettens stadfæstelse af byrettens deldom ikke afsluttede sagen, og at medarbejderen derfor ikke var afskåret fra at fremsætte yderligere krav senere end 1 år efter landsretsdommen. Det var desuden klart for både medarbejderen og arbejdsgiveren, at sagen om medarbejderens krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fortsat var verserende. I modsætning til både by- og landsretten fastslog Højesteret derfor, at medarbejderens krav om yderligere erstatning ikke var forældet.