Domme og afgørelser

i Tidsskrift for Miljø
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

En sygeplejerske, som var ansat på deltid, kom ud for en ulykke og fik nedsat sin erhvervsevne. Højesteret fastslog, at fastsættelsen af sygeplejerskens erhvervsevnetab skulle tage udgangspunkt i, at sygeplejersken kunne have arbejdet fuldtid før ulykken, selvom hun i det konkrete tilfælde kun arbejdede på deltid.

  • Luk
  • Udvid