Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Ingen adgang

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision.

Udkommer 4 gange om året.

Adgang til fuld tekst

 

  • Professor, dr.jur., dr. h.c. Paul Krüger Andersen (ansvarshavende), University of Aarhus
  • Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, University of Copenhagen, Denmark
  • Adj. professor, ekon.lic. Rolf Skog, Justitiedepartementet, Sweden
  • Professor, dr.juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen, Norway Associate
  • Professor Andri Fannar Bergþórsson, dr. juris, Reykjavik University Menntavegur, Iceland
  • Professor Matti Sillanpää, dr. juris, Turku School of Economics, Finland LLM Erik Lidman, Handelshögskolan i Göteborg, Sweden.
  • Professor, dekan Hanne Søndergaard Birkmose, Syddansk Universitet, Denmark

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten; herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision.

Udkommer 4 gange om året.

  • Luk
  • Udvid