Anmeldelse

Lars Lindencrone Petersen, Morten Schaumburg-Müller og Peer Schaumburg-Müller Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser, 2. udgave, 2023, Ex Tuto Publishing

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid
Aktivt ejerskab
– om institutionelle investorers engagement og dilemmaer
Anmeldelse
Lars Lindencrone Petersen, Morten Schaumburg-Müller og Peer Schaumburg-Müller Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser, 2. udgave, 2023, Ex Tuto Publishing
Anmeldelse
Dan Moalem, David Moalem, Peer Schaumburg-Müller Kapitalmarkedsloven med kommentarer 2. udgave, 2023, Nord Academic/Gads Forlag A/S
Ny lovgivning – Danmark
Perioden 1. marts-19. august 2023
Ny lovgivning – Sverige
Perioden 1 januari till 31 juli 2023
Ny lovgivning – EU
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (mars 2023-juni 2023)
Ny praksis – Danmark
Perioden 1. marts-19. august 2023