Anmeldelse: Søren Bergenser - The business judgment rule in Danish law

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter: Carsten Fode
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst