Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Forfatter:
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Artikkelen drøfter misbruksreservasjonen i innsideretten med utgangspunkt i en påstått plikt om å trekke en ordre etter mottak av innsideinformasjon. Spector Photo-saken fra EU-domstolen aktualiserte skillet mellom bruk og misbruk av innsideinformasjon, men misbruksreservasjonen har ikke satt synlige spor etter seg i norsk innsiderett, snarere tvert imot. Artikkelen setter også misbruksreservasjonen i en bredere kontekst, med støtte i finansforskning om innsidehandelens empiriske virkninger.

  • Luk
  • Udvid